Dagsorden
BruxellesOnsdag den 28. november 2018 - Torsdag den 29. november 2018198k

  Onsdag den 28. november 2018

Forhandling15:00 - 17:30

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Drøftelse med Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, om Europas fremtid

Forhandling17:30 - 24:00

Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen

Frist

Pakke for det indre marked

Frist

WTO: vejen frem

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Frist

Kommissionens 2018-rapport om Serbien

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Frist

Kommissionens 2018-rapport om Kosovo

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Frist

Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik
Makedonien

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Frist

Kommissionens 2018-rapport om Albanien

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Frist

Kommissionens 2018-rapport om Montenegro

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Frist

Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Torsdag den 29. november 2018

Forhandling09:00 - 11:20

Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Forberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's globale aftale om migration

Frist

Handicappede kvinders situation

O-000117/2018

Kommissionen FEMM

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer11:30 - 13:30

Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601, eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2018/003 EL/Attica publishing

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Frist

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Frist

Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Frist

Indsigelse i henhold til artikel 106: Natriumdichromat

Frist

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning

Frist

Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister

Frist

WTO: vejen frem

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Frist

Kommissionens 2018-rapport om Serbien

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Frist

Kommissionens 2018-rapport om Kosovo

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Frist

Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik
Makedonien

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Frist

Kommissionens 2018-rapport om Albanien

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Frist

Kommissionens 2018-rapport om Montenegro

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Frist

Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Frist

Handicappede kvinders situation

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse