Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018223k

  Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Συζητήσεις15:00 - 17:30

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Δανίας, Lars Løkke Rasmussen, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

Συζητήσεις17:30 - 24:00

Στρατηγική για μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού

Προθεσμία

Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά

Προθεσμία

ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για τη Σερβία

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για την Αλβανία

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Προθεσμία

Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:20

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του Μαρακές που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση

Προθεσμία

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες

O-000117/2018

ΕπιτροπήFEMM

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου11:30 - 13:30

Εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση ή τιμωρία

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Προθεσμία

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Προθεσμία

Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Διχρωμικό νάτριο

Προθεσμία

Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο

Προθεσμία

Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές

Προθεσμία

ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για τη Σερβία

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για την Αλβανία

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Προθεσμία

Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Προθεσμία

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου