Päevakord
BrüsselKolmapäev, 28. november 2018 - Neljapäev, 29. november 2018193k

  Kolmapäev, 28. november 2018

Arutelud15:00 - 17:30

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Taani peaministri Lars Løkke Rasmusseniga

Arutelud17:30 - 24:00

ELi pikaajaline kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia kooskõlas Pariisi kokkuleppega

Tähtaeg

Ühtse turu pakett

Tähtaeg

WTO edasine tegevus

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Tähtaeg

2018. aasta aruanne Serbia kohta

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Tähtaeg

2018. aasta aruanne Kosovo kohta

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Tähtaeg

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Tähtaeg

2018. aasta aruanne Albaania kohta

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Tähtaeg

2018. aasta aruanne Montenegro kohta

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Tähtaeg

Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Neljapäev, 29. november 2018

Arutelud09:00 - 11:20

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine

Ettevalmistused Marrakechis 10.–11. detsembril toimuvaks valitsustevaheliseks konverentsiks ÜRO ülemaailmse rännet käsitleva kokkulepe teemal

Tähtaeg

Puuetega naiste olukord

O-000117/2018

KomisjonFEMM

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused11:30 - 13:30

Euro 5 taseme kohaldamine kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega või nende summade eraldamine muude meetmete jaoks riiklike programmide raames

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Samoa ühinemine Euroopa Ühenduse ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2018/003 EL/Attica publishing

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Tähtaeg

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Tähtaeg

Lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: naatriumdikromaat

Tähtaeg

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses

Tähtaeg

Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes

Tähtaeg

WTO edasine tegevus

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Tähtaeg

2018. aasta aruanne Serbia kohta

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Tähtaeg

2018. aasta aruanne Kosovo kohta

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Tähtaeg

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Tähtaeg

2018. aasta aruanne Albaania kohta

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Tähtaeg

2018. aasta aruanne Montenegro kohta

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Tähtaeg

Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Tähtaeg

Puuetega naiste olukord

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusalane teave