Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d.197k

  Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d.

Diskusijos15:00 - 17:30

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Diskusijos su Danijos Ministru Pirmininku Larsu Løkke Rasmussenu Europos ateities tema

Diskusijos17:30 - 24:00

Ilgalaikio ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija pagal Paryžiaus susitarimą

Galutinis terminas

Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys

Galutinis terminas

PPO: tolesni veiksmai

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl Serbijos

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl Kosovo

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl Albanijos

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Galutinis terminas

Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d.

Diskusijos09:00 - 11:20

JK išstojimas iš Europos Sąjungos

Pasirengimas gruodžio 10–11 d. Marakeše vyksiančiai tarpvyriausybinei konferencijai JT pasaulinio susitarimo dėl migracijos tema

Galutinis terminas

Neįgalių moterų padėtis

O-000117/2018

KomisijaiFEMM

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo11:30 - 13:30

„Euro 5“ etapo taikymas dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam elgesiui ar baudimui

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba tų sumų skyrimas kitiems veiksmams pagal nacionalines programas

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Samoa prisijungimas prie ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimas

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Galutinis terminas

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Galutinis terminas

Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Natrio dichromatas

Galutinis terminas

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos

Galutinis terminas

Vokietijos vaikų ir jaunimo socialinės rūpybos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus

Galutinis terminas

PPO: tolesni veiksmai

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl Serbijos

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl Kosovo

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl Albanijos

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Galutinis terminas

Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Galutinis terminas

Neįgalių moterų padėtis

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas