Darba kārtība
BriseleTrešdiena, 2018. gada 28. novembris - Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris195k

  Trešdiena, 2018. gada 28. novembris

Debates15:00 - 17:30

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Debates ar Dānijas premjerministru Lars Løkke Rasmussen par Eiropas nākotni

Debates17:30 - 24:00

Stratēģija ES siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa samazināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu

Termiņi

Vienotā tirgus pasākumu kopums

Termiņi

Turpmāka PTO darbība

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Termiņi

2018. gada ziņojums par Serbiju

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Termiņi

2018. gada ziņojums par Kosovu

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Termiņi

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Termiņi

2018. gada ziņojums par Albāniju

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Termiņi

2018. gada ziņojums par Melnkalni

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Termiņi

Akadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris

Debates09:00 - 11:20

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

Gatavošanās Marrākešas starpvaldību konferencei 10. un 11. decembrī par ANO globālo paktu par migrāciju

Termiņi

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis

O-000117/2018

KomisijaFEMM

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:30 - 13:30

Euro 5 posma piemērošana divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Tādu preču tirdzniecība, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai rīcībai vai sodīšanai

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtota atvēlēšana vai šo summu piešķiršana citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Samoa pievienošanās ES un Klusā okeāna valstu partnerattiecību pagaidu nolīgumam

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana amatā

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termiņi

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Termiņi

Kopīgi noteikumi gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: nātrija dihromāts

Termiņi

"Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības

Termiņi

Vācijas Bērnu un jauniešu sociālās labklājības biroja (Jugendamt) loma ģimeņu pārrobežu strīdos

Termiņi

Turpmāka PTO darbība

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Termiņi

2018. gada ziņojums par Serbiju

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Termiņi

2018. gada ziņojums par Kosovu

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Termiņi

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Termiņi

2018. gada ziņojums par Albāniju

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Termiņi

2018. gada ziņojums par Melnkalni

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Termiņi

Akadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Termiņi

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums