Agenda
BrusselWoensdag 28 november 2018 - Donderdag 29 november 2018197k

  Woensdag 28 november 2018

Debatten15:00 - 17:30

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Debat met de premier van Denemarken, Lars Løkke Rasmussen, over de toekomst van Europa

Debatten17:30 - 24:00

Langetermijnstrategie van de EU voor broeikasgasemissiereductie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs

Deadline

Pakket eengemaakte markt

Deadline

WTO: de weg vooruit

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Deadline

Verslag 2018 over Servië

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Deadline

Verslag 2018 over Kosovo

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Deadline

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Deadline

Verslag 2018 over Albanië

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Deadline

Verslag 2018 over Montenegro

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Deadline

Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Donderdag 29 november 2018

Debatten09:00 - 11:20

De terugtrekking van het VK uit de Europese Unie

De voorbereiding van de intergouvernementele conferentie op 10 en 11 december in Marrakesh over het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie

Deadline

De situatie van vrouwen met een handicap

O-000117/2018

CommissieFEMM

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen11:30 - 13:30

Toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede behandeling of bestraffing

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

De toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Deadline

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Deadline

Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: natriumdichromaat

Deadline

Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader

Deadline

De rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen

Deadline

WTO: de weg vooruit

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Deadline

Verslag 2018 over Servië

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Deadline

Verslag 2018 over Kosovo

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Deadline

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Deadline

Verslag 2018 over Albanië

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Deadline

Verslag 2018 over Montenegro

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Deadline

Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Deadline

De situatie van vrouwen met een handicap

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling