Porządek obrad
BrukselaŚroda, 28 listopada 2018 r. - Czwartek, 29 listopada 2018 r.201k

  Środa, 28 listopada 2018 r.

Debaty15:00 - 17:30

Wznowienie sesji i porządek prac

Debata z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem na temat przyszłości Europy

Debaty17:30 - 24:00

Strategia w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim

Termin

Pakiet dotyczący jednolitego rynku

Termin

WTO: Przyszłe działania

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Termin

Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Czwartek, 29 listopada 2018 r.

Debaty09:00 - 11:20

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Przygotowania do Międzyrządowej Konferencji w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia na temat globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji

Termin

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych

O-000117/2018

KomisjaFEMM

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:30 - 13:30

Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ponowny przydział pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenie na inne działania w ramach programów krajowych

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Przystąpienie Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termin

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Termin

Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Dichromian sodu

Termin

Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych

Termin

Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych

Termin

WTO: Przyszłe działania

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Termin

Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Termin

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna