Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 28 noiembrie 2018 - Joi, 29 noiembrie 2018197k

  Miercuri, 28 noiembrie 2018

Dezbateri15:00 - 17:30

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Dezbatere cu prim-ministrul Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, privind viitorul Europei

Dezbateri17:30 - 24:00

Strategia pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, în conformitate cu Acordul de la Paris

Termen

Pachetul privind piața unică

Termen

OMC: calea de urmat

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Termen

Raportul pe 2018 privind Serbia

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Termen

Raportul pe 2018 privind Kosovo

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Termen

Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Termen

Raportul pe 2018 privind Albania

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Termen

Raportul pe 2018 privind Muntenegru

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Termen

Apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Joi, 29 noiembrie 2018

Dezbateri09:00 - 11:20

Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană

Pregătirea Conferinței interguvernamentale de la Marrakech din 10-11 decembrie referitoare la Pactul global al ONU privind migrația

Termen

Situația femeilor cu dizabilități

O-000117/2018

ComisiaFEMM

VOT urmat de explicarea voturilor11:30 - 13:30

Aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2018/003 EL/Attica publishing

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termen

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Termen

Norme comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: dicromatul de sodiu

Termen

Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Termen

Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere

Termen

OMC: calea de urmat

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Termen

Raportul pe 2018 privind Serbia

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Termen

Raportul pe 2018 privind Kosovo

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Termen

Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Termen

Raportul pe 2018 privind Albania

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Termen

Raportul pe 2018 privind Muntenegru

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Termen

Apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Termen

Situația femeilor cu dizabilități

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică