Program
BruselStreda, 28. novembra 2018 - Štvrtok, 29. novembra 2018202k

  Streda, 28. novembra 2018

Rozpravy15:00 - 17:30

Pokračovanie schôdze a program práce

Diskusia s dánskym premiérom Larsom Løkkem Rasmussenom o budúcnosti Európy

Rozpravy17:30 - 24:00

Stratégia dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ v súlade s Parížskou dohodou

Termín

Balík opatrení pre jednotný trh

Termín

WTO: ďalší postup

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Termín

Správa o Srbsku za rok 2018

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Termín

Správa o Kosove za rok 2018

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Termín

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Termín

Správa o Albánsku za rok 2018

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Termín

Správa o Čiernej Hore za rok 2018

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Termín

Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Štvrtok, 29. novembra 2018

Rozpravy09:00 - 11:20

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Príprava medzivládnej konferencie v Marrákeši o globálnom pakte OSN o migrácii, ktorá sa uskutoční 10. a 11. decembra

Termín

Situácia žien so zdravotným postihnutím

O-000117/2018

KomisiaFEMM

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania11:30 - 13:30

Uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté zaobchádzanie alebo trestanie

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Pristúpenie Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/003 EL/Attica publishing

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termín

Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Termín

Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Termín

Námietka podľa článku 106: dichróman sodný

Termín

Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci

Termín

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch

Termín

WTO: ďalší postup

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Termín

Správa o Srbsku za rok 2018

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Termín

Správa o Kosove za rok 2018

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Termín

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Termín

Správa o Albánsku za rok 2018

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Termín

Správa o Čiernej Hore za rok 2018

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Termín

Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Termín

Situácia žien so zdravotným postihnutím

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie