Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 28 november 2018 - Torsdagen den 29 november 2018195k

  Onsdagen den 28 november 2018

Debatt15:00 - 17:30

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Diskussion med Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen om EU:s framtid

Debatt17:30 - 24:00

Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet

Tidsfrist

Inremarknadspaketet

Tidsfrist

WTO: vägen framåt

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Tidsfrist

Rapport för 2018 om Serbien

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Tidsfrist

Rapport för 2018 om Kosovo

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Tidsfrist

Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Tidsfrist

Rapport för 2018 om Albanien

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Tidsfrist

Rapport för 2018 om Montenegro

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Tidsfrist

Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 29 november 2018

Debatt09:00 - 11:20

Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Förberedelser inför regeringskonferensen i Marrakesh den 10–11 december om FN:s globala migrationspakt

Tidsfrist

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning

O-000117/2018

KommissionenFEMM

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 13:30

Tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/003 EL/Attica publishing

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Tidsfrist

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Tidsfrist

Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: Natriumdikromat

Tidsfrist

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen

Tidsfrist

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister

Tidsfrist

WTO: vägen framåt

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Tidsfrist

Rapport för 2018 om Serbien

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Tidsfrist

Rapport för 2018 om Kosovo

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Tidsfrist

Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Tidsfrist

Rapport för 2018 om Albanien

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Tidsfrist

Rapport för 2018 om Montenegro

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Tidsfrist

Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Tidsfrist

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande