Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 10. prosince 2018 - Čtvrtek, 13. prosince 2018251k

  Pondělí, 10. prosince 2018

Rozpravy17:00 - 24:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Lhůta

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Lhůta

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Lhůta

Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 11. prosince 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. prosince 2018

Výsledky Euroskupiny a příprava eurosummitu

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Koordinace systémů sociálního zabezpečení

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Lhůta

Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Lhůta

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Lhůta

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Lhůta

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Lhůta

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Lhůta

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Lhůta

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Lhůta

Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Lhůta

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech

Lhůta

Humanitární víza

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Lhůta

Vízový kodex

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Lhůta

Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Lhůta

Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Lhůta

Vojenská mobilita

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Lhůta

Nová evropská agenda pro kulturu

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Rozpravy15:00 - 24:00

Lhůta

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe

Lhůta

Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Lhůta

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Lhůta

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Lhůta

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Lhůta

Zřízení Evropského obranného fondu

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Středa, 12. prosince 2018

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA10:00 - 12:00

Rozprava s prezidentem Kyperské republiky Nicosem Anastasiadesem o budoucnosti Evropy

Předání Sacharovovy ceny12:00 - 12:30

Předání Sacharovovy ceny

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: Snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Mobilizace nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Lhůta

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 - všechny oddíly

Lhůta

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Lhůta

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Lhůta

Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Jordánsko (přistoupení Chorvatska)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Lhůta

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Lhůta

Program, kterým se provádí program Horizont Evropa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Lhůta

Balíček opatření pro jednotný trh

Lhůta

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Lhůta

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Lhůta

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Lhůta

Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Rozpravy15:00 - 17:00

Zapojení pracovníků a občanů do spravedlivého přechodu k bezpečnější planetě

HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)17:00 - 18:00

Lhůta

Zřízení Evropského obranného fondu

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Lhůta

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Lhůta

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Rozpravy (po skončení hlasování)18:00 - 24:00

Lhůta

Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice

Urychlené řešení obchodních sporů

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Lhůta

Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Lhůta

Výsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Lhůta

Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Lhůta

Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Čtvrtek, 13. prosince 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Situace migrantů na hranicích EU v Bosně a Hercegovině

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Minimální krytí ztrát pro nevýkonné expozice

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Urychlené řešení obchodních sporů

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Lhůta

Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Lhůta

Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Lhůta

Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Lhůta

Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Technologie blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Lhůta

Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku

Lhůta

Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice

Lhůta

Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Lhůta

Výsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Rozpravy15:00 - 16:30

Vzácná onemocnění

O-000118/2018

KomiseENVI

Šíření afrického moru prasat

O-000124/2018

KomiseAGRI

Poslední aktualizace: 12. prosince 2018Právní upozornění