Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. detsember 2018 - Neljapäev, 13. detsember 2018243k

  Esmaspäev, 10. detsember 2018

Arutelud17:00 - 24:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Tähtaeg

Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Tähtaeg

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Tähtaeg

Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 11. detsember 2018

Arutelud09:00 - 11:50

Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri kohtumise ettevalmistamine

Eurorühma tulemused ja euroala tippkohtumise ettevalmistamine

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Euroopa Tööjõuameti loomine

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Tähtaeg

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Tähtaeg

Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Tähtaeg

Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Tähtaeg

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Tähtaeg

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Tähtaeg

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Tähtaeg

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Tähtaeg

ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavates toodetes esinevate atseetamipriidi jääkide piirnormid

Tähtaeg

Humanitaarviisad

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Viisaeeskiri

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Ühine käibemaksusüsteem teatavat künnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Tähtaeg

Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Tähtaeg

Sõjaväeline liikuvus

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Tähtaeg

Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Arutelud15:00 - 24:00

Tähtaeg

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Selahattin Demirtase kohtuasjas

Tähtaeg

Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Tähtaeg

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Tähtaeg

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Tähtaeg

Euroopa ühendamise rahastu loomine

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Tähtaeg

Euroopa Kaitsefondi loomine

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Kolmapäev, 12. detsember 2018

ESMATÄHTIS ARUTELU10:00 - 12:00

Arutelu Küprose presidendi Nicos Anastasiadesega Euroopa tuleviku teemal

Sahharovi auhinna kätteandmine12:00 - 12:30

Sahharovi auhinna kätteandmine

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Paranduseelarve projekt nr 6/2018: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine (omavahendid)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Tähtaeg

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod

Tähtaeg

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Tähtaeg

ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Tähtaeg

ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

ELi ja Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Tähtaeg

„Euroopa horisondi“ loomine – selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Tähtaeg

„Euroopa horisondi“ rakendamise programm

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Tähtaeg

Ühtse turu pakett

Tähtaeg

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Tähtaeg

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Tähtaeg

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Tähtaeg

Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Arutelud15:00 - 17:00

Töötajate ja kodanike osalemine jõupingutustes saavutada õiglaste meetmetega turvalisem planeet

HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)17:00 - 18:00

Tähtaeg

Euroopa Kaitsefondi loomine

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Tähtaeg

Euroopa ühendamise rahastu loomine

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Tähtaeg

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Arutelud (või hääletuse lõpus)18:00 - 24:00

Tähtaeg

Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis

Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Tähtaeg

Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Tähtaeg

2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Tähtaeg

Liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Tähtaeg

Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Neljapäev, 13. detsember 2018

Arutelud09:00 - 11:50

Rändajate olukord ELi piiril Bosnias ja Hertsegoviinas

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Viivisnõuete kahju miinimumkate

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Tähtaeg

Liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Tähtaeg

Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

USA ja ELi vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Tähtaeg

Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Tähtaeg

Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Tähtaeg

Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus

Tähtaeg

Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis

Tähtaeg

Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Tähtaeg

2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Arutelud15:00 - 16:30

Haruldased haigused

O-000118/2018

KomisjonENVI

Aafrika seakatku levik

O-000124/2018

KomisjonAGRI

Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusalane teave