Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. joulukuuta 2018 - Torstai 13. joulukuuta 2018243k

  Maanantai 10. joulukuuta 2018

Keskustelut17:00 - 24:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Määräaika

Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Määräaika

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Määräaika

Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 11. joulukuuta 2018

Keskustelut09:00 - 11:50

Eurooppa-neuvoston 13. ja 14. joulukuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu

Euroryhmän tulokset ja eurohuippukokouksen valmistelu

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Euroopan työviranomaisen perustaminen

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Määräaika

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Määräaika

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Määräaika

Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Määräaika

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Määräaika

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Määräaika

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Määräaika

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Määräaika

EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: asetamipridin jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa

Määräaika

Humanitaariset viisumit

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Määräaika

Viisumisäännöstö

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Määräaika

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Määräaika

Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Määräaika

Sotilaallinen liikkuvuus

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Määräaika

Euroopan uusi kulttuuriohjelma

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Keskustelut15:00 - 24:00

Määräaika

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Selahattin Demirtasin asiassa antama tuomio

Määräaika

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Määräaika

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Määräaika

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Määräaika

Verkkojen Eurooppa -väline

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Määräaika

Euroopan puolustusrahasto

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Keskiviikko 12. joulukuuta 2018

ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU10:00 - 12:00

Keskustelu Kyproksen tasavallan presidentin Níkos Anastasiádisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta

Saharov-palkinnon luovuttaminen12:00 - 12:30

Saharov-palkinnon luovuttaminen

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Lisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Määräaika

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 - kaikki pääluokat

Määräaika

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Määräaika

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Määräaika

EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Määräaika

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Määräaika

Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Määräaika

Sisämarkkinapaketti

Määräaika

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Määräaika

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Määräaika

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Määräaika

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Keskustelut15:00 - 17:00

Työntekijöiden ja kansalaisten osallistaminen oikeudenmukaiseen siirtymään turvallisemman planeetan puolesta

ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)17:00 - 18:00

Määräaika

Euroopan puolustusrahasto

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Määräaika

Verkkojen Eurooppa -väline

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Määräaika

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Keskustelut (äänestysten päätyttyä)18:00 - 24:00

Määräaika

Eturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa

Kaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Määräaika

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Määräaika

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Määräaika

Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Määräaika

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Torstai 13. joulukuuta 2018

Keskustelut09:00 - 11:50

Maahantulijoiden tilanne EU:n rajalla Bosnia ja Hertsegovinassa

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Kaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Määräaika

Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Määräaika

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskeva Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välinen sopimus

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Määräaika

Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Määräaika

Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

Lohkoketju: tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Määräaika

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys

Määräaika

Eturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa

Määräaika

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Määräaika

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Keskustelut15:00 - 16:30

Harvinaiset sairaudet

O-000118/2018

KomissioENVI

Afrikkalaisen sikaruton leviäminen

O-000124/2018

KomissioAGRI

Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus