Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d.250k

  Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.

Diskusijos17:00 - 24:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Galutinis terminas

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Galutinis terminas

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Galutinis terminas

Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Pasirengimas gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Euro grupės susitikimo rezultatai ir pasirengimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Europos darbo institucijos įsteigimas

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Galutinis terminas

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Galutinis terminas

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Galutinis terminas

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Galutinis terminas

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Galutinis terminas

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Galutinis terminas

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Galutinis terminas

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Galutinis terminas

ES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausia leidžiama acetamiprido liekanų koncentracija tam tikruose produktuose

Galutinis terminas

Humanitarinės vizos

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

Vizų kodeksas

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Galutinis terminas

Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Galutinis terminas

Karinis mobilumas

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Galutinis terminas

Nauja Europos kultūros darbotvarkė

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Diskusijos15:00 - 24:00

Galutinis terminas

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Selahattino Demirtaso byloje

Galutinis terminas

Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Galutinis terminas

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Galutinis terminas

Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Galutinis terminas

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Galutinis terminas

Europos gynybos fondo įsteigimas

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.

PRIORITETINĖS DISKUSIJOS10:00 - 12:00

Diskusija su Kipro prezidentu Nicos Anastasiades dėl Europos ateities

Sacharovo premijos įteikimas12:00 - 12:30

Sacharovo premijos įteikimas

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas (nuosavi ištekliai)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Galutinis terminas

Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai

Galutinis terminas

Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Galutinis terminas

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Galutinis terminas

ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Galutinis terminas

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Galutinis terminas

2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Galutinis terminas

Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys

Galutinis terminas

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Galutinis terminas

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Galutinis terminas

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Galutinis terminas

Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Diskusijos15:00 - 17:00

Darbuotojų ir piliečių įtraukimas į teisingą perėjimą siekiant saugesnės planetos

BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)17:00 - 18:00

Galutinis terminas

Europos gynybos fondo įsteigimas

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Galutinis terminas

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Galutinis terminas

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Diskusijos (po balsavimo)18:00 - 24:00

Galutinis terminas

Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje

Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Galutinis terminas

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Galutinis terminas

Peticijų komiteto svarstymai 2017 m.

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Galutinis terminas

Sąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Galutinis terminas

2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Migrantų padėtis prie ES sienos Bosnijoje ir Hercegovinoje

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Galutinis terminas

Sąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Galutinis terminas

2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

JAV ir ES susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Galutinis terminas

Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Galutinis terminas

Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Blokų grandinė – ateities perspektyvomis grindžiama prekybos politika

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Galutinis terminas

Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas

Galutinis terminas

Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje

Galutinis terminas

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Galutinis terminas

Peticijų komiteto svarstymai 2017 m.

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Diskusijos15:00 - 16:30

Retosios ligos

O-000118/2018

KomisijaiENVI

Afrikinio kiaulių maro plitimas

O-000124/2018

KomisijaiAGRI

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 13 d.Teisinis pranešimas