Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 10. decembris - Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris249k

  Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris

Debates17:00 - 24:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termiņi

Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Termiņi

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Termiņi

Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2018. gada 11. decembris

Debates09:00 - 11:50

Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 13. un 14. decembra sanāksmei

Eurogrupas sanāksmes rezultāti un gatavošanās Eurosamitam

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Eiropas Darba iestādes izveide

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Termiņi

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušo summu atkārtota atvēlēšana

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termiņi

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termiņi

Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Termiņi

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Termiņi

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Termiņi

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Termiņi

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termiņi

ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: maksimālie acetamiprīda atlieku līmeņi konkrētos produktos

Termiņi

Humanitārās vīzas

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termiņi

Vīzu kodekss

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termiņi

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Termiņi

Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Termiņi

Militārā mobilitāte

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Termiņi

Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Debates15:00 - 24:00

Termiņi

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums Selahattin Demirtas lietā

Termiņi

2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Termiņi

ES un Ukrainas asociācijas nolīgums

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Termiņi

Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Termiņi

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termiņi

Eiropas Aizsardzības fonda izveide

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Trešdiena, 2018. gada 12. decembris

PRIORITĀRĀS DEBATES10:00 - 12:00

Debates ar Kipras Republikas prezidentu Nicos Anastasiades par Eiropas nākotni

Saharova balvas piešķiršana12:00 - 12:30

Saharova balvas piešķiršana

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts: maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (pašu resursi)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai ES 2019. gada vispārējā budžetā

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Termiņi

Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

Termiņi

Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Termiņi

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Termiņi

Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Jordāniju (Horvātijas pievienošanās)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Termiņi

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Termiņi

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Termiņi

Vienotā tirgus pasākumu kopums

Termiņi

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Termiņi

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Termiņi

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Termiņi

2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Debates15:00 - 17:00

Darba ņēmēju un iedzīvotāju iesaistīšana taisnīgā pārejā, lai panāktu lielāku planētas drošību

BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)17:00 - 18:00

Termiņi

Eiropas Aizsardzības fonda izveide

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termiņi

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termiņi

ES un Ukrainas asociācijas nolīgums

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

(vai pēc balsošanas beigām) Debates 18:00 - 24:00

Termiņi

Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā

Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Termiņi

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Termiņi

Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Termiņi

Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termiņi

Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris

Debates09:00 - 11:50

Migrantu stāvoklis pie ES robežas Bosnijā un Hercegovinā

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Termiņi

Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termiņi

Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

ASV un ES nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Termiņi

Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Termiņi

Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Termiņi

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība

Termiņi

Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā

Termiņi

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Termiņi

Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Debates15:00 - 16:30

Retās slimības

O-000118/2018

KomisijaENVI

Āfrikas cūku mēra izplatīšanās

O-000124/2018

KomisijaAGRI

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums