Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018 - Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2018255k

  It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018

Dibattiti17:00 - 24:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Skadenza

Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Skadenza

It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Skadenza

L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018

Dibattiti09:00 - 11:50

Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta' Diċembru 2018

Riżultati tal-Grupp tal-Euro u tħejjija tas-Summit dwar l-EURO

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Skadenza

Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: Impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Skadenza

L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Skadenza

Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Skadenza

It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Skadenza

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Skadenza

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Skadenza

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Skadenza

L-ikkomplimentar tal-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: il-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid f'ċerti prodotti

Skadenza

Viżi Umanitarji

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Skadenza

Kodiċi dwar il-Viżi

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Skadenza

Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvista ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Skadenza

L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Skadenza

Mobbiltà militari

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Skadenza

Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Dibattiti15:00 - 24:00

Skadenza

Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-kawża ta' Selahattin Demirtas

Skadenza

Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Skadenza

Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Skadenza

Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Skadenza

L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Skadenza

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018

DIBATTITU TA' PRIJORITÀ10:00 - 12:00

Dibattitu mal-President tar-Repubblika ta' Ċipru, Nicos Anastasiades, dwar il-Futur tal-Ewropa

Għoti tal-Premju Sakharov12:00 - 12:30

Għoti tal-Premju Sakharov

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn (riżorsi proprji)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-UE għall-2019

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Skadenza

Baġit ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 – it-taqsimiet kollha

Skadenza

Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Skadenza

Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Skadenza

Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan (adeżjoni tal-Kroazja)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Skadenza

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Skadenza

Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Skadenza

Pakkett dwar is-Suq Uniku

Skadenza

Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Skadenza

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Skadenza

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Skadenza

Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Dibattiti15:00 - 17:00

L-involviment tal-ħaddiema u taċ-ċittadini fi tranżizzjoni ġusta għal pjaneta aktar sikura

VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)17:00 - 18:00

Skadenza

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Skadenza

L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Skadenza

Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)18:00 - 24:00

Skadenza

Il-kunflitt ta' interess u l-protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka

Soluzzjoni mħaffa tat-tilwim kummerċjali

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Skadenza

Attivitajiet tal-Ombudsman fl-2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Skadenza

Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2018

Dibattiti09:00 - 11:50

Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-fruntiera mal-UE fil-Bożnija-Ħerzegovina

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Soluzzjoni mħaffa tat-tilwim kummerċjali

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar kooperazzjoni fir-regolazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Skadenza

Sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Skadenza

Tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Blockchain: politika kummerċjali mfassla għall-ġejjieni

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Skadenza

L-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun

Skadenza

Il-kunflitt ta' interess u l-protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka

Skadenza

Attivitajiet tal-Ombudsman fl-2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Skadenza

Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Dibattiti15:00 - 16:30

Mard rari

O-000118/2018

KummissjoniENVI

It-tixrid tad-Deni Afrikan tal-Ħnieżer

O-000124/2018

KummissjoniAGRI

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Diċembru 2018Avviż legali