Agenda
StraatsburgMaandag 10 december 2018 - Donderdag 13 december 2018248k

  Maandag 10 december 2018

Debatten17:00 - 24:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Deadline

Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Deadline

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Deadline

Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 11 december 2018

Debatten09:00 - 11:50

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 13 en 14 december

Resultaten van de Eurogroep en voorbereiding van de Eurotop

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Deadline

Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Deadline

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Deadline

Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Deadline

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Deadline

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Deadline

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Deadline

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Deadline

Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Deadline

Bezwaar overeenkomstig artikel 106 van het Reglement: maximumresidugehalten voor acetamiprid in bepaalde producten

Deadline

Humanitaire visa

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Deadline

Visumcode

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Deadline

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling met betrekking tot de levering van goederen en diensten boven een bepaalde drempel

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Deadline

Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Deadline

Militaire mobiliteit

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Deadline

Nieuwe Europese Agenda voor cultuur

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Debatten15:00 - 24:00

Deadline

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Selahattin Demirtas

Deadline

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Deadline

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Deadline

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Deadline

Vaststelling van de Connecting Europe Facility

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Deadline

Oprichting van het Europees Defensiefonds

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Woensdag 12 december 2018

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG10:00 - 12:00

Debat met Nicos Anastasiades, president van Cyprus, over de toekomst van Europa

Uitreiking van de Sacharovprijs12:00 - 12:30

Uitreiking van de Sacharovprijs

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Deadline

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

Deadline

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Deadline

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Deadline

Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU-Jordanië (toetreding van Kroatië)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Deadline

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Deadline

Programma tot uitvoering Horizon Europa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Deadline

Pakket eengemaakte markt

Deadline

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Deadline

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Deadline

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Deadline

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Debatten15:00 - 17:00

Werknemers en burgers betrekken bij een rechtvaardige transitie voor een veiliger planeet

STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)17:00 - 18:00

Deadline

Oprichting van het Europees Defensiefonds

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Deadline

Vaststelling van de Connecting Europe Facility

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Deadline

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Debatten (na afloop van de stemmingen)18:00 - 24:00

Deadline

Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië

Snelle afhandeling van handelsgeschillen

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Deadline

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Deadline

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Deadline

Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Deadline

Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Donderdag 13 december 2018

Debatten09:00 - 11:50

De situatie van migranten aan de EU-grens in Bosnië en Herzegovina

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Snelle afhandeling van handelsgeschillen

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Deadline

Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Deadline

Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Deadline

Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Deadline

Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Deadline

Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens

Deadline

Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië

Deadline

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Deadline

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Debatten15:00 - 16:30

Zeldzame ziekten

O-000118/2018

CommissieENVI

Verspreiding van de Afrikaanse varkenspest

O-000124/2018

CommissieAGRI

Laatst bijgewerkt op: 13 december 2018Juridische mededeling