Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 10 decembrie 2018 - Joi, 13 decembrie 2018251k

  Luni, 10 decembrie 2018

Dezbateri17:00 - 24:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termen

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Termen

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Termen

Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 11 decembrie 2018

Dezbateri09:00 - 11:50

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018

Rezultatele reuniunii Eurogrupului și pregătirea summitului zonei euro

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Coordonarea sistemelor de securitate socială

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Instituirea unei Autorități Europene a Muncii

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Termen

Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termen

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termen

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Termen

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Termen

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Termen

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Termen

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termen

Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse

Termen

Vizele umanitare

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termen

Codul de vize

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termen

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Termen

Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Termen

Mobilitatea militară

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Termen

Noua agendă europeană pentru cultură

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Dezbateri15:00 - 24:00

Termen

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș

Termen

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Termen

Acordul de asociere UE-Ucraina

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Termen

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Termen

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termen

Instituirea Fondului european de apărare

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Miercuri, 12 decembrie 2018

DEZBATERE PRIORITARĂ10:00 - 12:00

Dezbatere cu președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, privind viitorul Europei

Acordarea Premiului Saharov12:00 - 12:30

Acordarea Premiului Saharov

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse proprii)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Termen

Noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile

Termen

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Termen

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Termen

Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Termen

Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Termen

Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Termen

Pachetul privind piața unică

Termen

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Termen

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Termen

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Termen

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Dezbateri15:00 - 17:00

Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă mai sigură

VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)17:00 - 18:00

Termen

Instituirea Fondului european de apărare

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termen

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termen

Acordul de asociere UE-Ucraina

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Dezbateri (sau la finalul votării)18:00 - 24:00

Termen

Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă

Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Termen

Activitățile Ombudsmanului European în 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Termen

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Termen

Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termen

Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Joi, 13 decembrie 2018

Dezbateri09:00 - 11:50

Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Termen

Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termen

Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Termen

Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Termen

Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Termen

Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia

Termen

Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă

Termen

Activitățile Ombudsmanului European în 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Termen

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Dezbateri15:00 - 16:30

Bolile rare

O-000118/2018

ComisiaENVI

Răspândirea pestei porcine africane

O-000124/2018

ComisiaAGRI

Ultima actualizare: 13 decembrie 2018Notă juridică