Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 10. december 2018 - Četrtek, 13. december 2018245k

  Ponedeljek, 10. december 2018

Razprave17:00 - 24:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Rok

Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Rok

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Rok

Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 11. december 2018

Razprave09:00 - 11:50

Priprave seje Evropskega sveta, ki bo potekala 13. in 14. decembra 2018

Rezultati euroskupine in priprava vrha držav euroobmočja

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Koordinacija sistemov socialne varnosti

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Ustanovitev Evropskega organa za delo

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Rok

Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Rok

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Rok

Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Rok

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Rok

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Rok

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Rok

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Rok

Dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih

Rok

Humanitarni vizumi

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Vizumski zakonik

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Rok

Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Rok

Vojaška mobilnost

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Rok

Nova evropska agenda za kulturo

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Razprave15:00 - 24:00

Rok

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Selahattina Demirtaşa

Rok

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Rok

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Rok

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Rok

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Rok

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Sreda, 12. december 2018

PREDNOSTNA RAZPRAVA10:00 - 12:00

Razprava s predsednikom Republike Ciper Nikosom Anastasiadisom o prihodnosti Evrope

Podelitev nagrade Saharova12:00 - 12:30

Podelitev nagrade Saharova

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:30 - 14:30

Predlog spremembe proračuna št. 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (iz lastnih sredstev)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna EU za leto 2019

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Rok

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki

Rok

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Rok

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Rok

Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Jordanijo (pristop Hrvaške)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Rok

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Rok

Program za izvajanje programa Obzorje Evropa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Rok

Sveženj za enotni trg

Rok

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Rok

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Rok

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Rok

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Razprave15:00 - 17:00

Vključevanje delavcev in državljanov v pravičen prehod za varnejši planet

GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)17:00 - 18:00

Rok

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Rok

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Rok

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Razprave (po glasovanju)18:00 - 24:00

Rok

Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki

Hitro reševanje trgovinskih sporov

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Rok

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Rok

Razprave v Odboru za peticije v letu 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Rok

Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Rok

Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Četrtek, 13. december 2018

Razprave09:00 - 11:50

Položaj migrantov na meji z Evropsko unijo v Bosni in Hercegovini

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Hitro reševanje trgovinskih sporov

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Rok

Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Rok

Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Rok

Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Rok

Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Rok

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska

Rok

Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki

Rok

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Rok

Razprave v Odboru za peticije v letu 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Razprave15:00 - 16:30

Redke bolezni

O-000118/2018

KomisijaENVI

Širjenje afriške prašičje kuge

O-000124/2018

KomisijaAGRI

Zadnja posodobitev: 13. december 2018Pravno obvestilo