Esityslista
StrasbourgMaanantai 14. tammikuuta 2019 - Torstai 17. tammikuuta 2019237k

  Maanantai 14. tammikuuta 2019

Keskustelut17:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Määräaika

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Määräaika

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 15. tammikuuta 2019

Keskustelut09:00 - 10:30

EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa

Keskustelut10:30 - 11:30

Katsaus Itävallan puheenjohtajakauteen

Juhlaistunto11:30 - 12:00

Euro 20 vuotta

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen)

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Määräaika

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Määräaika

Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Määräaika

Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Määräaika

Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Määräaika

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Määräaika

Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Määräaika

Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Määräaika

Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Määräaika

Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Keskustelut15:00 - 23:00

Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely

Määräaika

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Määräaika

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Määräaika

InvestEU-ohjelman perustaminen

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Määräaika

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Määräaika

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Määräaika

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Keskiviikko 16. tammikuuta 2019

Keskustelut08:30 - 10:00

Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta

Keskustelut10:00 - 12:20

Keskustelu Espanjan pääministerin Pedro Sánchez Pérez-Castejónin kanssa Euroopan tulevaisuudesta

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2016 tilien päättäminen

Esitys työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukaiseksi päätöslauselmaksi, jossa pyydetään Euroopan unionin tuomioistuimelta lausuntoa Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta EU:n ja Marokon välillä tehtävän suunnitellun sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa

Määräaika

EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (päätöslauselma)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

EU:n ja Kiinan sopimus WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä, asia DS492 – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Määräaika

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Määräaika

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Määräaika

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Määräaika

Unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Määräaika

Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Keskustelut15:00 - 17:00

Totalitaarisen menneisyyden muistaminen, tutkiminen ja sitä koskeva kattava eurooppalainen koulutus

Määräaika

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)17:00 - 18:00

Ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Määräaika

InvestEU-ohjelman perustaminen

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Määräaika

EU:n tilapäinen matkustusasiakirja

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Määräaika

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Määräaika

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Määräaika

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Määräaika

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Määräaika

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Keskustelut (äänestysten päätyttyä)18:00 - 24:00

Määräaika

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Määräaika

Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Vuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Määräaika

Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Määräaika

Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Määräaika

Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Torstai 17. tammikuuta 2019

Keskustelut09:00 - 11:50

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Vuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide-esineiden rajat ylittävät palautusvaateet

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Määräaika

Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Määräaika

Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Määräaika

Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Määräaika

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustaminen

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Määräaika

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Määräaika

Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Määräaika

Eriytetty yhdentyminen

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Määräaika

Oikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Keskustelut15:00 - 16:00

EU:ssa tuotetun riisin suojelu

O-000128/2018

KomissioAGRI

Päivitetty viimeksi: 17. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus