Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. sausio 14 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d.242k

  Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

ES pesticidų autorizacijos procedūra

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Galutinis terminas

Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Galutinis terminas

Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2019 m. sausio 15 d.

Diskusijos09:00 - 10:30

ES prieglobsčio ir migracijos politikos reforma, atsižvelgiant į besitęsiančią humanitarinę krizę Viduržemio jūroje ir Afrikoje

Diskusijos10:30 - 11:30

Austrijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga

Iškilmingas posėdis11:30 - 12:00

Euro 20-asis jubiliejus

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

ES ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

Išsamus susitarimas tarp ES ir Kirgizijos Respublikos

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Autonominis vairavimas Europos transporte

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Galutinis terminas

Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Galutinis terminas

Apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Galutinis terminas

Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Galutinis terminas

EIB statuto dalinis keitimas

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Galutinis terminas

Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Galutinis terminas

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Galutinis terminas

ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Galutinis terminas

ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Galutinis terminas

Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Diskusijos15:00 - 23:00

Pirmininkaujančios Rumunijos veiklos programos pristatymas

Galutinis terminas

2017 m. ECB metinė ataskaita

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Galutinis terminas

Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Galutinis terminas

Programos „InvestEU“ sukūrimas

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Galutinis terminas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Galutinis terminas

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Galutinis terminas

Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Diskusijos08:30 - 10:00

JK išstojimas iš ES

Diskusijos10:00 - 12:20

Diskusijos su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sánchez Pérez-Castejón dėl Europos ateities

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį, siekiant, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl pasiūlyto Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 ir 4 protokolų pakeitimo suderinamumo su Sutartimis

Galutinis terminas

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (rezoliucija)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl PPO ginčų sprendimo procedūros bylos DS492 (Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms) sudarymo Sąjungos vardu

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Galutinis terminas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Galutinis terminas

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Galutinis terminas

Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Galutinis terminas

Tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymas po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Galutinis terminas

ES pesticidų autorizacijos procedūra

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Diskusijos15:00 - 17:00

Visapusis Europos švietimas, moksliniai tyrimai ir atminimas, susijęs su totalitarine praeitimi

Galutinis terminas

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m.

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)17:00 - 18:00

Specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos nustatymas

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Galutinis terminas

Programos „InvestEU“ sukūrimas

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Galutinis terminas

ES laikinasis kelionės dokumentas

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Galutinis terminas

2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programa

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Galutinis terminas

2017 m. ECB metinė ataskaita

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Galutinis terminas

Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Galutinis terminas

Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Galutinis terminas

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m.

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Diskusijos (po balsavimo)18:00 - 24:00

Galutinis terminas

Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Galutinis terminas

Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Galutinis terminas

Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Galutinis terminas

Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Galutinis terminas

Teisių ir vertybių programos nustatymas

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Daugiamečio vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo plano nustatymas

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Galutinis terminas

Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Galutinis terminas

Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Galutinis terminas

Teisių ir vertybių programos nustatymas

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Galutinis terminas

Euratomo sutartimi pagrįsta Europos branduolinės saugos priemonė, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Galutinis terminas

Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Galutinis terminas

Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Galutinis terminas

Diferencijuota integracija

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Galutinis terminas

Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Diskusijos15:00 - 16:00

ES ryžių apsauga

O-000128/2018

KomisijaiAGRI

Atnaujinta: 2019 m. sausio 16 d.Teisinis pranešimas