Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019 - Il-Ħamis, 17 ta' Jannar 2019247k

  It-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Skadenza

L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Skadenza

L-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 15 ta' Jannar 2019

Dibattiti09:00 - 10:30

Riforma tal-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil fid-dawl tal-kriżi umanitarja kontinwa fil-Mediterran u fl-Afrika

Dibattiti10:30 - 11:30

Analiżi tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill

Seduta solenni11:30 - 12:00

L-20 Anniversarju tal-Euro

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Konklużjoni tal-ftehim ta' status bejn l-UE u l-Albanija dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fl-Albanija

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kirgiżistan (adeżjoni tal-Kroazja)

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

Ftehim komprensiv bejn l-UE u l-Kirgiżistan

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Skadenza

L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Skadenza

Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' salvagwardja u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Skadenza

Emenda tal-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Skadenza

L-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Skadenza

L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Skadenza

Valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Skadenza

Il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Skadenza

L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Dibattiti15:00 - 23:00

Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Rumena

Skadenza

Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Skadenza

Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Skadenza

L-istabbiliment tal-Programm InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Skadenza

Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Skadenza

Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Skadenza

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019

Dibattiti08:30 - 10:00

Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Dibattiti10:00 - 12:20

Dibattitu mal-President tal-Gvern ta' Spanja, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dwar il-Futur tal-Ewropa

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2016

Mozzjoni għal riżoluzzjoni skont l-Artikolu 108(6) għal talba għal opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibbiltà mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju

Skadenza

Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (Riżoluzzjoni)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina f'rabta mal-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim DS492 tad-WTO - Miżuri li jaffettwaw il-konċessjonijiet tariffarji għal ċerti prodotti tal-laħam tal-pollam

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Skadenza

Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Skadenza

Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Skadenza

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Skadenza

It-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Skadenza

Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Dibattiti15:00 - 17:00

Approfondiment tat-tagħlim, tar-riċerka u tat-tifkira tal-passat totalitarju fl-Ewropa

Skadenza

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)17:00 - 18:00

L-istabbiliment ta' programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Skadenza

L-istabbiliment tal-Programm InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Skadenza

Dokument Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-UE

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Skadenza

L-istabbiliment tal-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għall-perjodu 2021-2025 li jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Skadenza

Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Skadenza

Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Skadenza

Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Skadenza

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)18:00 - 24:00

Skadenza

Il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Skadenza

Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Rapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Skadenza

Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm "Drittijiet u Valuri"

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Il-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Il-Ħamis, 17 ta' Jannar 2019

Dibattiti09:00 - 11:50

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Rapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Talbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

L-istabbiliment ta' pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Skadenza

Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm "Drittijiet u Valuri"

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Skadenza

L-Istrument Ewropew għas-Sikurezza Nukleari li jikkomplementa l-Istrument għall-Viċinat, għall-Iżvilupp u għall-Kooperazzjoni Internazzjonali

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Skadenza

Il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Skadenza

Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Skadenza

Integrazzjoni differenzjata

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Skadenza

Inkjesta strateġika OI/2/2017 tal-Ombudsman dwar it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji tal-Kunsill tal-UE

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Dibattiti15:00 - 16:00

Protezzjoni tar-ross tal-UE

O-000128/2018

KummissjoniAGRI

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Jannar 2019Avviż legali