Agenda
StraatsburgMaandag 14 januari 2019 - Donderdag 17 januari 2019240k

  Maandag 14 januari 2019

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Deadline

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Deadline

Gendermainstreaming in het Europees Parlement

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 15 januari 2019

Debatten09:00 - 10:30

Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika

Debatten10:30 - 11:30

Evaluatie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad

Plechtige vergadering11:30 - 12:00

Twintig jaar euro

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Sluiting van de statusovereenkomst EU-Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in Albanië uitvoert

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Kirgizische Republiek (toetreding van Kroatië)

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

Brede overeenkomst EU-Kirgizische Republiek

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Autonoom rijden in het Europees vervoer

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Deadline

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Deadline

Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde landen

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Deadline

Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Deadline

Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Deadline

Gendermainstreaming in het Europees Parlement

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Deadline

Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Deadline

Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Deadline

EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Deadline

Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Debatten15:00 - 23:00

Presentatie van het activiteitenprogramma van het Roemeense voorzitterschap

Deadline

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Deadline

Bankenunie - jaarverslag 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Deadline

Vaststelling van het InvestEU-programma

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Deadline

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Deadline

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Deadline

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Woensdag 16 januari 2019

Debatten08:30 - 10:00

De terugtrekking van het VK uit de EU

Debatten10:00 - 12:20

Debat met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje, over de toekomst van Europa

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2016

Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 108, lid 6, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Deadline

Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

Overeenkomst EU-China in verband met de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Deadline

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Deadline

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Deadline

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Deadline

Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Deadline

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Debatten15:00 - 17:00

Omvattend Europees onderricht over, onderzoek naar en herdenking van het totalitaire verleden

Deadline

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)17:00 - 18:00

Vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Deadline

Vaststelling van het InvestEU-programma

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Deadline

EU-noodreisdocument

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Deadline

Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Deadline

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Deadline

Bankenunie - jaarverslag 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Deadline

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Deadline

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Debatten (na afloop van de stemmingen)18:00 - 24:00

Deadline

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Deadline

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Deadline

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Deadline

Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Deadline

Vaststelling van het programma Rechten en waarden

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Donderdag 17 januari 2019

Debatten09:00 - 11:50

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Deadline

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Deadline

Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Deadline

Vaststelling van het programma Rechten en waarden

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Deadline

Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Deadline

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Deadline

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Deadline

Gedifferentieerde integratie

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Deadline

Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Debatten15:00 - 16:00

Bescherming van rijst uit de EU

O-000128/2018

CommissieAGRI

Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2019Juridische mededeling