Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 14. januar 2019 - Četrtek, 17. januar 2019236k

  Ponedeljek, 14. januar 2019

Razprave17:00 - 23:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Postopek Unije za registracijo pesticidov

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Rok

Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Rok

Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 15. januar 2019

Razprave09:00 - 10:30

Reforma azilne in migracijske politike EU glede na še trajajočo humanitarno krizo v Sredozemlju in Afriki

Razprave10:30 - 11:30

Pregled avstrijskega predsedovanja Svetu

Slavnostna seja11:30 - 12:00

20. obletnica uvedbe eura

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Sklenitev sporazuma o statusu med EU in Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Albaniji

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kirgizistanom (pristop Hrvaške)

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

Celoviti sporazum med EU in Kirgizistanom

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Avtonomna vožnja v evropskem prometu

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Rok

Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Rok

Začasna opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med EU in nekaterimi tretjimi državami

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Rok

Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Rok

Sprememba statuta EIB

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Rok

Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Rok

Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Rok

Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Rok

Enakost spolov in davčne politike v EU

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Razprave15:00 - 23:00

Predstavitev programa dejavnosti romunskega predsedstva

Rok

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Rok

Bančna unija – letno poročilo za leto 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Rok

Vzpostavitev programa InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Rok

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Rok

Evropski socialni sklad plus (ESS+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Rok

Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Sreda, 16. januar 2019

Razprave08:30 - 10:00

Izstop Združenega kraljestva iz EU

Razprave10:00 - 12:20

Razprava s španskim predsednikom vlade Pedrom Sánchezom Pérez-Castejónom o prihodnosti Evrope

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:30 - 14:30

Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016

Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča Evropske unije o združljivosti Sporazuma med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu s Pogodbama

Rok

Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (resolucija)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

Sporazum med EU in Kitajsko v zvezi s postopkom STO za reševanje sporov DS492 – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Rok

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Rok

Evropski socialni sklad plus (ESS+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Rok

Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Rok

Porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz EU

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Rok

Postopek Unije za registracijo pesticidov

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Razprave15:00 - 17:00

Celovito evropsko izobraževanje o totalitarni preteklosti, njeno raziskovanje in ohranjanje spomina nanjo

Rok

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)17:00 - 18:00

Vzpostavitev namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Rok

Vzpostavitev programa InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Rok

Potna listina EU za vrnitev

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Rok

Program za raziskave in usposabljanje Euratom za obdobje 2021–2025

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Rok

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Rok

Bančna unija – letno poročilo za leto 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Rok

Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Rok

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Razprave (po glasovanju)18:00 - 24:00

Rok

Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Rok

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Rok

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Rok

Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Rok

Vzpostavitev programa za pravice in vrednote

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Četrtek, 17. januar 2019

Razprave09:00 - 11:50

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Vzpostavitev večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Rok

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Rok

Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Rok

Vzpostavitev programa za pravice in vrednote

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Rok

Evropski instrument za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Rok

Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Rok

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Rok

Diferencirano povezovanje

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Rok

Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Razprave15:00 - 16:00

Zaščita riža iz EU

O-000128/2018

KomisijaAGRI

Zadnja posodobitev: 17. januar 2019Pravno obvestilo