Дневен ред
БрюкселСряда, 30 януари 2019 г. - Четвъртък, 31 януари 2019 г.220k

  Сряда, 30 януари 2019 г.

Тържествено заседание15:00 - 15:30

Международен ден в памет на жертвите на Холокоста

Разисквания15:30 - 24:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Борба с климата на омраза и физическо насилие срещу демократично избрани мандатоносители

Принципите на правовата държава и основните права в Унгария, развой на събитията след септември 2018 г.

Срок

Положението във Венесуела

Актуален развой на отношенията между Китай и Тайван

Състояние на търговските преговори между САЩ и ЕС

Срок

Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Срок

Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Срок

Стратегии за интегриране на ромите

Срок

Изменения на Правилника за дейността на Парламента

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 31 януари 2019 г.

Разисквания09:00 - 10:00

Общо разискване - Равенство между половете

Жените в управителните съвети

O-000123/2018

СъветS&D

Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата

O-000125/2018

СъветVerts/ALE

Разисквания10:00 - 12:00

Дискусия с финландския министър-председател, г-н Юха Сипила, относно бъдещето на Европа

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Срок

Изменения на Правилника за дейността на Парламента

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза

A8-0368/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.

A8-0018/2019

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Присъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

A8-0451/2018

 *

JURIMary Honeyball

Присъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

A8-0452/2018

 *

JURIMary Honeyball

Присъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

A8-0457/2018

 *

JURIMary Honeyball

Присъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

A8-0458/2018

 *

JURIMary Honeyball

Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания

A8-0480/2018

 *

DEVEMaurice Ponga

Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Срок

Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Срок

Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД)

A8-0009/2018

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Срок

Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3

Срок

Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Срок

Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Срок

Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Срок

Положението във Венесуела

Срок

Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Последно осъвременяване: 30 януари 2019 г.Правна информация