Dagsorden
BruxellesOnsdag den 30. januar 2019 - Torsdag den 31. januar 2019199k

  Onsdag den 30. januar 2019

Højtideligt møde15:00 - 15:30

International mindedag for holocaust

Forhandling15:30 - 24:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Bekæmpelse af klimaet af had og fysisk vold mod demokratisk valgte mandatindehavere

Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Ungarn - udviklingen siden septemer 2018

Frist

Situationen i Venezuela

Den seneste udvikling i forbindelserne hen over Taiwanstrædet mellem Kina og Taiwan

Status for handelsforhandlingerne mellem USA og EU

Frist

Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Frist

Årlig beretning om konkurrencepolitikken

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Frist

Strategier for romaernes integration

Frist

Ændringer til Parlamentets forretningsorden

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Torsdag den 31. januar 2019

Forhandling09:00 - 10:00

Forhandling under ét - Kønsbalance

Kvinder i bestyrelser

O-000123/2018

RådetS&D

Mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i selskaber

O-000125/2018

RådetVerts/ALE

Forhandling10:00 - 12:00

Drøftelse med Finlands premierminister, Juha Sipilä, om Europas fremtid

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Frist

Ændringer til Parlamentets forretningsorden

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde

A8-0368/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020

A8-0018/2019

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

A8-0451/2018

 *

JURIMary Honeyball

Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

A8-0452/2018

 *

JURIMary Honeyball

Honduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

A8-0457/2018

 *

JURIMary Honeyball

Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

A8-0458/2018

 *

JURIMary Honeyball

Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem EU, Grønland og Danmark

A8-0480/2018

 *

DEVEMaurice Ponga

Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Frist

Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Frist

Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen")

A8-0009/2018

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Frist

Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps

Frist

Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret 5307-majs (SYN-Ø53Ø7-1)

Frist

Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret MON 87403-majs (MON-874Ø3-1)

Frist

Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Frist

Situationen i Venezuela

Frist

Årlig beretning om konkurrencepolitikken

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Seneste opdatering: 30. januar 2019Juridisk meddelelse