Päevakord
BrüsselKolmapäev, 30. jaanuar 2019 - Neljapäev, 31. jaanuar 2019193k

  Kolmapäev, 30. jaanuar 2019

Pidulik istung15:00 - 15:30

Rahvusvaheline holokausti mälestuspäev

Arutelud15:30 - 24:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Ühendkuningriigi väljaastumine EList

Demokraatlikult valitud rahvaesindajate vastu suunatud viha ja füüsilise vägivalla ärahoidmine

Õigusriik ja põhiõigused Ungaris, arengud alates septembrist 2018

Tähtaeg

Olukord Venezuelas

Viimasel ajal toimunud muutused Hiina ja Taiwani väinaülestes suhetes

USA ja ELi kaubandusläbirääkimiste hetkeseis

Tähtaeg

Tippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Tähtaeg

Konkurentsipoliitika aastaaruanne

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Tähtaeg

Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad

Tähtaeg

Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Neljapäev, 31. jaanuar 2019

Arutelud09:00 - 10:00

Ühine arutelu - Sooline tasakaal

Naissoost juhatuse liikmed

O-000123/2018

NõukoguS&D

Sooline tasakaal äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas

O-000125/2018

NõukoguVerts/ALE

Arutelud10:00 - 12:00

Euroopa tuleviku teemaline arutelu Soome peaministri Juha Sipiläga

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Tähtaeg

Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Liidu tolliseadustik: Campione d’Italia haldusüksuse ja Lugano järve Itaaliale kuuluva osa arvamine liidu tolliterritooriumi hulka

A8-0368/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste eeskirjad

A8-0018/2019

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Dominikaani Vabariigi ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0451/2018

 *

JURIMary Honeyball

Ecuadori ja Ukraina ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0452/2018

 *

JURIMary Honeyball

Hondurase ühinemines rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0457/2018

 *

JURIMary Honeyball

Valgevene ja Usbekistani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0458/2018

 *

JURIMary Honeyball

Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine, sh ELi, Gröönimaa ja Taani vahelised suhted

A8-0480/2018

 *

DEVEMaurice Ponga

Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Tähtaeg

Tippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Tähtaeg

Rahvamajanduse kogutulu ühtlustamine turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus)

A8-0009/2018

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud raps Ms8, Rf3 ja Ms8 × Rf3

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Tähtaeg

Olukord Venezuelas

Tähtaeg

Konkurentsipoliitika aastaaruanne

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Viimane päevakajastamine: 30. jaanuar 2019Õigusalane teave