Darba kārtība
BriseleTrešdiena, 2019. gada 30. janvāris - Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris196k

  Trešdiena, 2019. gada 30. janvāris

Svinīgā sēde15:00 - 15:30

Starptautiskā Holokausta upuru piemiņas diena

Debates15:30 - 24:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

Naidīguma un fiziskas vardarbības pret demokrātiski ievēlētām pilnvarotām personām apkarošana

Tiesiskums un pamattiesības Ungārijā: notikumi kopš 2018. gada septembra

Termiņi

Stāvoklis Venecuēlā

Jaunākās norises Ķīnas un Taivānas attiecībās

Stāvoklis ASV un ES tirdzniecības sarunās

Termiņi

.eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Termiņi

Gada ziņojums par konkurences politiku

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Termiņi

Romu integrēšanas stratēģijas

Termiņi

Grozījumi Parlamenta Reglamentā

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris

Debates09:00 - 10:00

Kopīgās debates - Dzimumu līdzsvars

Sieviešu pārstāvība valdēs

O-000123/2018

PadomeS&D

Dzimumu līdzsvars uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū

O-000125/2018

PadomeVerts/ALE

Debates10:00 - 12:00

Debates ar Somijas premjerministru Juha Sipilä par Eiropas nākotni

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Termiņi

Grozījumi Parlamenta Reglamentā

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Savienības Muitas kodekss: Campione d'Italia pašvaldības teritorijas un Lugāno ezera Itālijas teritoriālo ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā

A8-0368/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Noteikumi par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā

A8-0018/2019

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Dominikānas Republikas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0451/2018

 *

JURIMary Honeyball

Ekvadoras un Ukrainas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0452/2018

 *

JURIMary Honeyball

Hondurasas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0457/2018

 *

JURIMary Honeyball

Baltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0458/2018

 *

JURIMary Honeyball

Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību, tostarp attiecības starp ES, Grenlandi un Dāniju

A8-0480/2018

 *

DEVEMaurice Ponga

2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Termiņi

.eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Termiņi

Nacionālā kopienākuma saskaņošana tirgus cenās (NKI regula)

A8-0009/2018

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēti eļļas rapši Ms8, Rf3 un Ms8 × Rf3

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Termiņi

Stāvoklis Venecuēlā

Termiņi

Gada ziņojums par konkurences politiku

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 30. janvārisJuridisks paziņojums