Porządek obrad
BrukselaŚroda, 30 stycznia 2019 r. - Czwartek, 31 stycznia 2019 r.200k

  Środa, 30 stycznia 2019 r.

Uroczyste posiedzenie15:00 - 15:30

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Debaty15:30 - 24:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

Zwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy wobec demokratycznie wybranych osób upoważnionych

Praworządność i prawa podstawowe na Węgrzech - rozwój sytuacji od września 2018 r.

Termin

Sytuacja w Wenezueli

Najnowsze wydarzenia w stosunkach między Chinami a Tajwanem

Stan negocjacji handlowych między USA a UE

Termin

Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu”

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Termin

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Termin

Strategie na rzecz integracji Romów

Termin

Poprawki do Regulaminu

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Czwartek, 31 stycznia 2019 r.

Debaty09:00 - 10:00

Wspólna debata - Równowaga płci

Kobiety w zarządach

Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek

O-000125/2018

RadaVerts/ALE

Debaty10:00 - 12:00

Debata z udziałem premiera Finlandii Juhy Sipilä na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Poprawki do Regulaminu

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Unijny kodeks celny: włączenie gminy Campione d’Italia i włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii

A8-0368/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020

A8-0018/2019

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0451/2018

 *

JURIMary Honeyball

Przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0452/2018

 *

JURIMary Honeyball

Przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0457/2018

 *

JURIMary Honeyball

Przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0458/2018

 *

JURIMary Honeyball

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską a Grenlandią i Królestwem Danii

A8-0480/2018

 *

DEVEMaurice Ponga

Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Termin

Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu”

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Termin

Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB)

A8-0009/2018

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Termin

Sytuacja w Wenezueli

Termin

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2019Informacja prawna