Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 30 ianuarie 2019 - Joi, 31 ianuarie 2019200k

  Miercuri, 30 ianuarie 2019

Şedinţă solemnă15:00 - 15:30

Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului

Dezbateri15:30 - 24:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Retragerea Regatului Unit din UE

Combaterea climatului de ură și a violenței fizice împotriva titularilor de mandat aleși pe cale democratică

Statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria: evoluții începând din septembrie 2018

Termen

Situația din Venezuela

Cele mai recente evoluții ale relațiilor dintre China și Taiwan

Stadiul negocierilor comerciale SUA-UE

Termen

Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Termen

Raportul anual privind politica în domeniul concurenței

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Termen

Strategii de integrare a romilor

Termen

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Joi, 31 ianuarie 2019

Dezbateri09:00 - 10:00

Dezbatere comună - Echilibrul de gen

Propunere de directivă privind femeile în consiliile de administrație

O-000123/2018

ConsiliulS&D

Propunere de directivă privind echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților

O-000125/2018

ConsiliulVerts/ALE

Dezbateri10:00 - 12:00

Dezbatere cu prim-ministrul Finlandei, dl Juha Sipilä, privind viitorul Europei

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Termen

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Codul vamal al Uniunii: includerea comunei italiene Campione d'Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii

A8-0368/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020

A8-0018/2019

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Aderarea Republicii Dominicane la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

A8-0451/2018

 *

JURIMary Honeyball

Aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

A8-0452/2018

 *

JURIMary Honeyball

Aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

A8-0457/2018

 *

JURIMary Honeyball

Aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

A8-0458/2018

 *

JURIMary Honeyball

Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană și Groenlanda și Regatul Danemarcei

A8-0480/2018

 *

DEVEMaurice Ponga

Raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Termen

Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Termen

Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)

A8-0009/2018

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbac modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Termen

Situația din Venezuela

Termen

Raportul anual privind politica în domeniul concurenței

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Ultima actualizare: 30 ianuarie 2019Notă juridică