Program
BruselStreda, 30. januára 2019 - Štvrtok, 31. januára 2019202k

  Streda, 30. januára 2019

Slávnostná schôdza15:00 - 15:30

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Rozpravy15:30 - 24:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Boj proti atmosfére nenávisti a fyzickému násiliu voči demokraticky zvoleným držiteľom mandátov

Právny štát a základné práva v Maďarsku, vývoj od septembra 2018

Termín

Situácia vo Venezuele

Najnovší vývoj vzájomných vzťahov medzi Čínou a Taiwanom

Stav obchodných rokovaní medzi USA a EÚ

Termín

Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Termín

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Termín

Stratégie integrácie Rómov

Termín

Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Štvrtok, 31. januára 2019

Rozpravy09:00 - 10:00

Spoločná rozprava - Rodová rovnováha

Ženy v správnych radách

Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností

O-000125/2018

RadaVerts/ALE

Rozpravy10:00 - 12:00

Rozprava s fínskym predsedom vlády Juhom Sipiläm o budúcnosti Európy

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Termín

Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Colný kódex Únie: začlenenie obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie

A8-0368/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

A8-0018/2019

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

A8-0451/2018

 *

JURIMary Honeyball

Pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

A8-0452/2018

 *

JURIMary Honeyball

Pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

A8-0457/2018

 *

JURIMary Honeyball

Pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

A8-0458/2018

 *

JURIMary Honeyball

Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi EÚ, Grónskom a Dánskom

A8-0480/2018

 *

DEVEMaurice Ponga

Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Termín

Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Termín

Harmonizácia hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND)

A8-0009/2018

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná repka olejka Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Termín

Situácia vo Venezuele

Termín

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Posledná úprava: 30. januára 2019Právne oznámenie