Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 30 januari 2019 - Torsdagen den 31 januari 2019195k

  Onsdagen den 30 januari 2019

Högtidligt möte15:00 - 15:30

Den internationella minnesdagen med anledning av förintelsen

Debatt15:30 - 24:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Förenade kungarikets utträde ur EU

Bekämpning av det klimat präglat av hat och fysiskt våld som riktas mot demokratiskt valda mandatinnehavare

Rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern – utvecklingen sedan september 2018

Tidsfrist

Situationen i Venezuela

Den senaste utvecklingen av förbindelserna över Taiwansundet mellan Kina och Taiwan

Läget i handelsförhandlingarna mellan USA och EU

Tidsfrist

Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Tidsfrist

Årsrapporten om konkurrenspolitik

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Tidsfrist

Strategier för integration av romer

Tidsfrist

Ändringar av parlamentets arbetsordning

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 31 januari 2019

Debatt09:00 - 10:00

Gemensam debatt - Balans mellan könen

Kvinnor i styrelser

O-000123/2018

RådetS&D

Jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag

O-000125/2018

RådetVerts/ALE

Debatt10:00 - 12:00

Debatt med Finlands statsminister Juha Sipilä om Europas framtid

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Tidsfrist

Ändringar av parlamentets arbetsordning

A8-0462/2018

AFCORichard Corbett

En tullkodex för unionen: inkludering av kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde

A8-0368/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020

A8-0018/2019

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0451/2018

 *

JURIMary Honeyball

Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0452/2018

 *

JURIMary Honeyball

Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0457/2018

 *

JURIMary Honeyball

Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0458/2018

 *

JURIMary Honeyball

Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark

A8-0480/2018

 *

DEVEMaurice Ponga

Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier

A8-0003/2019

CONTMarian-Jean Marinescu

Tidsfrist

Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu

A8-0394/2018

 ***I

ITREFredrick Federley

Tidsfrist

Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”)

A8-0009/2018

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Tidsfrist

Situationen i Venezuela

Tidsfrist

Årsrapporten om konkurrenspolitik

A8-0474/2018

ECONMichel Reimon

Senaste uppdatering: 30 januari 2019Rättsligt meddelande