Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 11. února 2019 - Čtvrtek, 14. února 2019269k

  Pondělí, 11. února 2019

Rozpravy17:00 - 24:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Program EU pro boj proti podvodům

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Lhůta

Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Lhůta

Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Lhůta

Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly

Lhůta

Velcí predátoři

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 12. února 2019

Rozpravy09:00 - 12:20

Lhůta

Mechanismus civilní ochrany Unie

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Lhůta

Udržitelné používání pesticidů

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Lhůta

Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Lhůta

Minimální požadavky na opětovné využívání vody

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Smlouvami

Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Dohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem (přistoupení Chorvatska)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lhůta

Program EU pro boj proti podvodům

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Lhůta

Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Lhůta

Mechanismus civilní ochrany Unie

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Lhůta

Minimální požadavky na opětovné využívání vody

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Lhůta

Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Lhůta

Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Lhůta

Konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Lhůta

Strategie integrace Romů

Lhůta

Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Lhůta

Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Lhůta

Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Lhůta

Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Lhůta

Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Lhůta

Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Lhůta

Udržitelné používání pesticidů

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Lhůta

Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Rozpravy15:00 - 17:00

Situace v Sýrii

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Rozpravy17:00 - 19:00

Rozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti Evropy

Rozpravy19:00 - 24:00

Společná rozprava - Dohoda o partnerství mezi EU a Singapurem

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Lhůta

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Lhůta

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Lhůta

Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU

O-000135/2018

KomiseFEMM

Lhůta

Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí

O-000134/2018

KomiseFEMM

Lhůta

Používání konopí pro léčebné účely

O-000122/2018

KomiseENVI

Modifikace lidské zárodečné linie

O-000013/2019

KomisePPE

  Středa, 13. února 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“

Lhůta

Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Lhůta

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 (program „Pericles IV“)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Lhůta

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Lhůta

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Smlouva o založení Dopravního společenství

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Lhůta

Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Lhůta

Program Spravedlnost

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Lhůta

Stav diskuse o budoucnosti Evropy

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Rozpravy15:00 - 17:00

Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost

Hodnocení zdravotnických technologií

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)17:00 - 18:00

Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Všeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k EU

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Lhůta

Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Lhůta

Pojištění motorových vozidel

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Lhůta

Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU

Lhůta

Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí

Lhůta

Používání konopí pro léčebné účely

Lhůta

Jednání Petičního výboru v roce 2018

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Rozpravy (nebo po skončení hlasování)18:00 - 24:00

Lhůta

Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU

Lhůta

Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Lhůta

Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Lhůta

Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Lhůta

Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Lhůta

Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Lhůta

NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy

Lhůta

Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení

  Čtvrtek, 14. února 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Lhůta

Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Hodnocení zdravotnických technologií

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Lhůta

Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Lhůta

Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Lhůta

Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Lhůta

Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Lhůta

Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Lhůta

Úprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Lhůta

Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly

Lhůta

Práva intersexuálních osob

Lhůta

Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023)

Lhůta

Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU

Lhůta

NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy

Lhůta

Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Lhůta

Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Lhůta

Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Rozpravy15:00 - 16:00

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)

Lhůta

Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny

O-000138/2018

KomiseENVI

Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění