Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019302k

  Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

Συζητήσεις17:00 - 24:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Προθεσμία

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Προθεσμία

Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Προθεσμία

Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας

Προθεσμία

Μεγάλοι θηρευτές

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 12:20

Προθεσμία

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Προθεσμία

Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Προθεσμία

Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Προθεσμία

Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού με το οποίο ζητείται η έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προταθείσας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Μαρόκου

Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Πρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Προθεσμία

Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Προθεσμία

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Προθεσμία

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Προθεσμία

Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Προθεσμία

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Προθεσμία

Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Προθεσμία

ΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Προθεσμία

Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά

Προθεσμία

Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Προθεσμία

Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Προθεσμία

Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Προθεσμία

Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Προθεσμία

Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Προθεσμία

Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Προθεσμία

Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Προθεσμία

Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Η κατάσταση στη Συρία

Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Συζητήσεις17:00 - 19:00

Συζήτηση με τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Giuseppe Conte, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

Συζητήσεις19:00 - 24:00

Κοινή συζήτηση - Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Σινγκαπούρης

Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Προθεσμία

Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Προθεσμία

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Προθεσμία

Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

O-000135/2018

ΕπιτροπήFEMM

Προθεσμία

Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων

O-000134/2018

ΕπιτροπήFEMM

Προθεσμία

Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς

O-000122/2018

ΕπιτροπήENVI

Γονιδιωματική τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων

O-000012/2019

ΣυμβούλιοPPE

O-000013/2019

ΕπιτροπήPPE

  Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Έγγραφο προβληματισμού - Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030

Προθεσμία

Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προθεσμία

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Προθεσμία

Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Προθεσμία

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Προθεσμία

Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Προθεσμία

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Προθεσμία

Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Δίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη) 17:00 - 18:00

Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS: απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην ΕΕ, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Προθεσμία

Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Προθεσμία

Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Προθεσμία

Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Προθεσμία

Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων

Προθεσμία

Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς

Προθεσμία

Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)18:00 - 24:00

Προθεσμία

Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ

Προθεσμία

Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Προθεσμία

Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Προθεσμία

Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Προθεσμία

Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Προθεσμία

Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Προθεσμία

NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Προθεσμία

Απειλές κατά της ασφάλειας που σχετίζονται με την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στον τεχνολογικό τομέα στην ΕΕ και ενδεχόμενη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό τους

  Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Προθεσμία

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Σχέδιο συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Προθεσμία

Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Προθεσμία

Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Προθεσμία

Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Προθεσμία

Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Προθεσμία

Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Προθεσμία

Προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Προθεσμία

Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας

Προθεσμία

Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων

Προθεσμία

Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2023)

Προθεσμία

Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ

Προθεσμία

NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Προθεσμία

Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Προθεσμία

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Προθεσμία

Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)

Προθεσμία

Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

O-000138/2018

ΕπιτροπήENVI

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου