Esityslista
StrasbourgMaanantai 11. helmikuuta 2019 - Torstai 14. helmikuuta 2019262k

  Maanantai 11. helmikuuta 2019

Keskustelut17:00 - 24:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

EU:n petostentorjuntaohjelma

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Määräaika

Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Määräaika

Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Määräaika

Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö

Määräaika

Suurpedot

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 12. helmikuuta 2019

Keskustelut09:00 - 12:20

Määräaika

Unionin pelastuspalvelumekanismi

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Määräaika

Torjunta-aineiden kestävä käyttö

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Määräaika

Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Määräaika

Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotetun EU:n ja Marokon välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa

EU:n ja Marokon välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehty sopimus

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

EU:n ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Määräaika

EU:n petostentorjuntaohjelma

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Määräaika

Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Määräaika

Unionin pelastuspalvelumekanismi

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Määräaika

Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Määräaika

Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Määräaika

Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Määräaika

Jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettava lopullinen arvonlisäverojärjestelmä

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Määräaika

Romanien integrointistrategiat

Määräaika

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Määräaika

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Määräaika

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Määräaika

Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Määräaika

Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Määräaika

Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Määräaika

Torjunta-aineiden kestävä käyttö

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Määräaika

Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Keskustelut15:00 - 17:00

Syyrian tilanne

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Keskustelut17:00 - 19:00

Keskustelu Italian tasavallan ministerineuvoston puheenjohtajan Giuseppe Conten kanssa Euroopan tulevaisuudesta

Keskustelut19:00 - 24:00

Yhteiskeskustelu - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuussopimus

EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Määräaika

EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Määräaika

EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Määräaika

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa

O-000135/2018

KomissioFEMM

Määräaika

Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa

O-000134/2018

KomissioFEMM

Määräaika

Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin

O-000122/2018

KomissioENVI

Ihmisen ituradan perimän muuttaminen

O-000012/2019

NeuvostoPPE

O-000013/2019

KomissioPPE

  Keskiviikko 13. helmikuuta 2019

Keskustelut09:00 - 11:50

Pohdinta-asiakirja "Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä"

Määräaika

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Määräaika

Parlamentin vuoden 2020 istuntokalenteri

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Määräaika

EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Määräaika

EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Liikenneyhteisön perustamista koskeva sopimus

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Määräaika

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Määräaika

Oikeusalan ohjelma

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Määräaika

Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Keskustelut15:00 - 17:00

Oikeudenmukainen verotus oikeudenmukaisen yhteiskunnan hyväksi

Terveysteknologian arviointi

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)17:00 - 18:00

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS-sopimus: tarvittavat korvaavat muutokset, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Määräaika

Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Määräaika

Moottoriajoneuvojen vakuutus

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Määräaika

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa

Määräaika

Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa

Määräaika

Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin

Määräaika

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Keskustelut (äänestysten päätyttyä)18:00 - 24:00

Määräaika

INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin

Määräaika

Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Määräaika

Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Määräaika

Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Määräaika

Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Määräaika

Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Määräaika

Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II

Määräaika

Kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi

  Torstai 14. helmikuuta 2019

Keskustelut09:00 - 11:50

Määräaika

Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Määräaika

Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Eurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Terveysteknologian arviointi

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Määräaika

Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Määräaika

Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Määräaika

Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Määräaika

Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Määräaika

Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Määräaika

Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU mukauttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Määräaika

Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö

Määräaika

Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet

Määräaika

Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2023)

Määräaika

INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin

Määräaika

Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II

Määräaika

Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Määräaika

Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Määräaika

Erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Keskustelut15:00 - 16:00

Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)

Määräaika

Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille

O-000138/2018

KomissioENVI

Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus