Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d.267k

  Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d.

Diskusijos17:00 - 24:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

ES kovos su sukčiavimu programa

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Galutinis terminas

Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Galutinis terminas

Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Galutinis terminas

Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas

Galutinis terminas

Didieji plėšrūnai

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2019 m. vasario 12 d.

Diskusijos09:00 - 12:20

Galutinis terminas

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Galutinis terminas

Taususis pesticidų naudojimas

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Galutinis terminas

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Galutinis terminas

Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį, kuria prašoma Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimo atitikties Sutartims

ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Susitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Galutinis terminas

ES kovos su sukčiavimu programa

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Galutinis terminas

Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Galutinis terminas

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Galutinis terminas

Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Galutinis terminas

Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Galutinis terminas

Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Galutinis terminas

Valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Galutinis terminas

Romų integracijos strategijos

Galutinis terminas

Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Galutinis terminas

Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Galutinis terminas

Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Galutinis terminas

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Galutinis terminas

Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Galutinis terminas

Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Galutinis terminas

Taususis pesticidų naudojimas

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Galutinis terminas

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Diskusijos15:00 - 17:00

Padėtis Sirijoje

2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Diskusijos17:00 - 19:00

Diskusijos su Italijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininku Giuseppe Conte dėl Europos ateities

Diskusijos19:00 - 24:00

Bendros diskusijos - ES ir Singapūro partnerystės susitarimas

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Galutinis terminas

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Galutinis terminas

ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Galutinis terminas

Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES

O-000135/2018

KomisijaiFEMM

Galutinis terminas

Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos

O-000134/2018

KomisijaiFEMM

Galutinis terminas

Kanapių naudojimas gydymo tikslais

O-000122/2018

KomisijaiENVI

Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija

O-000012/2019

TarybaiPPE

O-000013/2019

KomisijaiPPE

  Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Diskusijoms skirtas dokumentas „Siekiant tvarios Europos iki 2030 m.“

Galutinis terminas

Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Galutinis terminas

Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Galutinis terminas

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Galutinis terminas

ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Transporto bendrijos steigimo sutartis

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Galutinis terminas

Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Galutinis terminas

Teisingumo programa

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Galutinis terminas

Diskusijų dėl Europos ateities padėtis

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Diskusijos15:00 - 17:00

Sąžiningas apmokestinimas teisingos visuomenės labui

Sveikatos technologijų vertinimas

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)17:00 - 18:00

Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS: kompensacinės priemonės, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į ES

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Galutinis terminas

Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Galutinis terminas

Motorinių transporto priemonių draudimas

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Galutinis terminas

Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES

Galutinis terminas

Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos

Galutinis terminas

Kanapių naudojimas gydymo tikslais

Galutinis terminas

Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Diskusijos (arba po balsavimo)18:00 - 24:00

Galutinis terminas

INF sutarties ateitis ir poveikis ES

Galutinis terminas

Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Galutinis terminas

Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Galutinis terminas

Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Galutinis terminas

Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Galutinis terminas

Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Galutinis terminas

NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti

Galutinis terminas

Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti

  Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Galutinis terminas

Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Sveikatos technologijų vertinimas

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Galutinis terminas

Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Galutinis terminas

Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Galutinis terminas

Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Galutinis terminas

Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Galutinis terminas

Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Galutinis terminas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo adaptavimas atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Galutinis terminas

Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas

Galutinis terminas

Interseksualių asmenų teisės

Galutinis terminas

Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.)

Galutinis terminas

INF sutarties ateitis ir poveikis ES

Galutinis terminas

NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti

Galutinis terminas

Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Galutinis terminas

Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Galutinis terminas

Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Diskusijos15:00 - 16:00

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

Galutinis terminas

Sauganti Europa: švarus oras visiems

O-000138/2018

KomisijaiENVI

Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas