Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019 - Il-Ħamis, 14 ta' Frar 2019270k

  It-Tnejn, 11 ta' Frar 2019

Dibattiti17:00 - 24:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Programm tal-UE kontra l-Frodi

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Skadenza

Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Skadenza

Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Skadenza

Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza

Skadenza

Il-predaturi kbar

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 12 ta' Frar 2019

Dibattiti09:00 - 12:20

Skadenza

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Skadenza

L-użu sostenibbli tal-pestiċidi

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Skadenza

Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Skadenza

Ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024) (riżoluzzjoni)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni skont l-Artikolu 108(6) għal talba għal opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibbiltà, mat-Trattati, tal-Protokoll dwar il-Ftehim ta' Sħubija tas-Sajd bejn l-UE u l-Marokk

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u l-Marokk

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Ftehim għall-Prevenzjoni tas-Sajd mhux Regolat fl-Ibħra Miftuħa fl-Oċean Artiku Ċentrali

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Protokoll tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Messiku (l-adeżjoni tal-Kroazja)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Skadenza

Programm tal-UE kontra l-Frodi

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Skadenza

Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Skadenza

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Skadenza

Ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Skadenza

L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Skadenza

Il-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi u għall-istatistika Ewropea

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Skadenza

VAT: Sistema definittiva għat-tassazzjoni ta' kummerċ bejn l-Istati Membri

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Skadenza

Strateġiji għall-integrazzjoni tar-Rom

Skadenza

Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Skadenza

Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Skadenza

Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Skadenza

Implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Skadenza

Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Skadenza

Politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Skadenza

L-użu sostenibbli tal-pestiċidi

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Skadenza

Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Dibattiti15:00 - 17:00

Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Rapport tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Dibattiti17:00 - 19:00

Dibattitu mal-President tal-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika Taljana, Giuseppe Conte, dwar il-Futur tal-Ewropa

Dibattiti19:00 - 24:00

Dibattitu konġunt - Ftehim ta' Sħubija UE-Singapore

Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Skadenza

Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Skadenza

Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (riżoluzzjoni)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Skadenza

Rigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE

O-000135/2018

KummissjoniFEMM

Skadenza

Sfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati

O-000134/2018

KummissjoniFEMM

Skadenza

L-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali

O-000122/2018

KummissjoniENVI

Modifika tal-ġenoma tal-linja ġerminali tal-bniedem

O-000012/2019

KunsillPPE

O-000013/2019

KummissjoniPPE

  L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019

Dibattiti09:00 - 11:50

Dokument ta' riflessjoni: Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030

Skadenza

Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Skadenza

Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2020

L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-programm Pericles IV)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Skadenza

Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Skadenza

Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (riżoluzzjoni)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Rapport tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Skadenza

Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Skadenza

Il-programm Ġustizzja

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Skadenza

L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Dibattiti15:00 - 17:00

Tassazzjoni ekwa għal soċjetà ġusta

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)17:00 - 18:00

Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

In-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS: l-aġġustamenti ta' kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Skadenza

Ir-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Skadenza

L-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Skadenza

Rigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE

Skadenza

Sfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati

Skadenza

L-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali

Skadenza

Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)18:00 - 24:00

Skadenza

Il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE

Skadenza

L-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Skadenza

L-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Skadenza

Ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Skadenza

Imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Skadenza

Regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Skadenza

NAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni

Skadenza

Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu

  Il-Ħamis, 14 ta' Frar 2019

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

Il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Skadenza

It-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Abbozz ta' Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn Eurojust u l-Georgia

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Skadenza

L-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Skadenza

L-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Skadenza

Ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Skadenza

Imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Skadenza

Regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Skadenza

L-adattament tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija, minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Skadenza

Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza

Skadenza

Id-drittijiet tal-persuni intersesswali

Skadenza

Il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023)

Skadenza

Il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE

Skadenza

NAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni

Skadenza

Il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Skadenza

It-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Skadenza

Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Dibattiti15:00 - 16:00

Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

Skadenza

Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd

O-000138/2018

KummissjoniENVI

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Frar 2019Avviż legali