Agenda
StraatsburgMaandag 11 februari 2019 - Donderdag 14 februari 2019265k

  Maandag 11 februari 2019

Debatten17:00 - 24:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Fraudebestrijdingsprogramma van de EU

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Deadline

Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Deadline

Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Deadline

Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld

Deadline

Grote roofdieren

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 12 februari 2019

Debatten09:00 - 12:20

Deadline

Uniemechanisme voor civiele bescherming

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Deadline

Duurzaam gebruik van pesticiden

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Deadline

Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Deadline

Minimumeisen voor hergebruik van water

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU-Marokko

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Deadline

Fraudebestrijdingsprogramma van de EU

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Deadline

Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Deadline

Uniemechanisme voor civiele bescherming

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Deadline

Minimumeisen voor hergebruik van water

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Deadline

De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Deadline

Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese statistieken

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Deadline

Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Deadline

Strategieën voor de integratie van de Roma

Deadline

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Deadline

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Deadline

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Deadline

Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Deadline

Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Deadline

Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Deadline

Duurzaam gebruik van pesticiden

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Deadline

Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Debatten15:00 - 17:00

De situatie in Syrië

Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Debatten17:00 - 19:00

Debat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van Europa

Debatten19:00 - 24:00

Gecombineerde behandeling - Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Deadline

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Deadline

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Deadline

Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU

O-000135/2018

CommissieFEMM

Deadline

Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten

O-000134/2018

CommissieFEMM

Deadline

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

O-000122/2018

CommissieENVI

Genoomwijziging in de menselijke kiembaan

O-000013/2019

CommissiePPE

  Woensdag 13 februari 2019

Debatten09:00 - 11:50

Discussienota over een duurzaam Europa in 2030

Deadline

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Deadline

Vergaderrooster van het Parlement - 2020

Europees Bureau voor visserijcontrole

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV")

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Deadline

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Deadline

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Deadline

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Deadline

Programma Justitie

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Deadline

Stand van het debat over de toekomst van Europa

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Debatten15:00 - 17:00

Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving

Evaluatie van gezondheidstechnologie

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)17:00 - 18:00

Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS: de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de EU

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Deadline

Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Deadline

Verzekering van motorrijtuigen

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Deadline

Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU

Deadline

Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten

Deadline

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

Deadline

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Debatten (na afloop van de stemmingen)18:00 - 24:00

Deadline

De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU

Deadline

Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Deadline

Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Deadline

Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Deadline

Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Deadline

Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Deadline

NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart

Deadline

Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen

  Donderdag 14 februari 2019

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Deadline

Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Evaluatie van gezondheidstechnologie

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Deadline

Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Deadline

Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Deadline

Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Deadline

Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Deadline

Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Deadline

Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Deadline

Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld

Deadline

De rechten van interseksuele personen

Deadline

De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023)

Deadline

De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU

Deadline

NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart

Deadline

Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Deadline

Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Deadline

Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Debatten15:00 - 16:00

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

Deadline

Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

O-000138/2018

CommissieENVI

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling