Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 lutego 2019 r. - Czwartek, 14 lutego 2019 r.270k

  Poniedziałek, 11 lutego 2019 r.

Debaty17:00 - 24:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Unijny program zwalczania nadużyć finansowych

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termin

Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Termin

Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Termin

Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły

Termin

Duże drapieżniki

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 12 lutego 2019 r.

Debaty09:00 - 12:20

Termin

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termin

Zrównoważone stosowanie pestycydów

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Termin

Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Termin

Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Projekt rezolucji na podstawie art. 108 ust. 6 Regulaminu w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami proponowanej umowy o partnerstwie w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa między UE a Marokiem

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Marokiem

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Protokół do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem (przystąpienie Chorwacji)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termin

Unijny program zwalczania nadużyć finansowych

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termin

Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Termin

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termin

Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termin

Homologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termin

Program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Termin

VAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Termin

Strategie na rzecz integracji Romów

Termin

Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Termin

Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Termin

Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Termin

Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Termin

Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Termin

Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Termin

Zrównoważone stosowanie pestycydów

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Termin

Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Debaty15:00 - 17:00

Sytuacja w Syrii

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Debaty17:00 - 19:00

Debata z prezesem Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy

Debaty19:00 - 24:00

Wspólna debata - Umowa o partnerstwie między UE a Singapurem

Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Termin

Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Termin

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Termin

Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE

O-000135/2018

KomisjaFEMM

Termin

Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi

O-000134/2018

KomisjaFEMM

Termin

Stosowanie marihuany w celach leczniczych

O-000122/2018

KomisjaENVI

Modyfikacja genomu zarodków ludzkich

O-000013/2019

KomisjaPPE

  Środa, 13 lutego 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.”

Termin

Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r.

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Termin

Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Termin

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Traktat ustanawiającyWspólnotę Transportową

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Termin

Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Termin

Program „Wymiar sprawiedliwości”

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Termin

Stan debaty nad przyszłością Europy

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Debaty15:00 - 17:00

Uczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa

Ocena technologii medycznych

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)17:00 - 18:00

Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS: konieczne wyrównania wynikające z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termin

Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Termin

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Termin

Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE

Termin

Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi

Termin

Stosowanie marihuany w celach leczniczych

Termin

Obrady Komisji Petycji w 2018 r.

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Debaty (lub na zakończenie głosowania)18:00 - 24:00

Termin

Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE

Termin

Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Termin

Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Termin

Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Termin

Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Termin

Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termin

NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego

Termin

Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia

  Czwartek, 14 lutego 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Termin

Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Ocena technologii medycznych

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Termin

Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Termin

Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Termin

Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Termin

Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Termin

Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termin

Dostosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Termin

Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły

Termin

Prawa osób interseksualnych

Termin

Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023)

Termin

Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE

Termin

NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego

Termin

Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Termin

Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Termin

Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Debaty15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

Termin

Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich

O-000138/2018

KomisjaENVI

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019Informacja prawna