Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 februarie 2019 - Joi, 14 februarie 2019269k

  Luni, 11 februarie 2019

Dezbateri17:00 - 24:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Programul UE de luptă antifraudă

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termen

Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Termen

Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Termen

Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței

Termen

Animale mari de pradă

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 12 februarie 2019

Dezbateri09:00 - 12:20

Termen

Mecanismul de protecție civilă al UE

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termen

Utilizarea durabilă a pesticidelor

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Termen

Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Termen

Cerințele minime pentru reutilizarea apei

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (rezoluție)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Propunere de rezoluție în temeiul articolului 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a propunerii de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Protocol la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între UE și Mexic (aderarea Republicii Croația)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termen

Programul UE de luptă antifraudă

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termen

Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Termen

Mecanismul de protecție civilă al UE

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termen

Cerințele minime pentru reutilizarea apei

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termen

Omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termen

Programul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Termen

TVA: sistemul definitiv pentru impozitarea comerțului dintre statele membre

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Termen

Strategii de integrare a romilor

Termen

Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Termen

Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Termen

Punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Termen

Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Termen

Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Termen

O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Termen

Utilizarea durabilă a pesticidelor

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Termen

Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Dezbateri15:00 - 17:00

Situația din Siria

Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Dezbateri17:00 - 19:00

Dezbatere cu Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, privind viitorul Europei

Dezbateri19:00 - 24:00

Dezbatere comună - Acordul de parteneriat între UE și Singapore

Acordul de liber schimb între UE și Singapore

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Termen

Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Termen

Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Termen

Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

O-000135/2018

ComisiaFEMM

Termen

Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei

O-000134/2018

ComisiaFEMM

Termen

Utilizarea canabisului în scopuri medicale

O-000122/2018

ComisiaENVI

Modificarea genomului uman pe cale germinală

O-000012/2019

ConsiliulPPE

O-000013/2019

ComisiaPPE

  Miercuri, 13 februarie 2019

Dezbateri09:00 - 11:50

Documentul de reflecție pe tema „Către o Europă durabilă până în 2030”

Termen

Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Termen

Calendarului perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Acordul de liber schimb între UE și Singapore

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Termen

Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Termen

Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Tratatul de instituire a Comunității transporturilor

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Termen

Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Termen

Programul „Justiție”

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Termen

Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Dezbateri15:00 - 17:00

Echitate fiscală pentru o societate justă

Evaluarea tehnologiilor medicale

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)17:00 - 18:00

Cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS: ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termen

Măsuri de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Termen

Asigurarea de răspundere civilă auto

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Termen

Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Termen

Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei

Termen

Utilizarea canabisului în scopuri medicale

Termen

Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Dezbateri (sau la finalul votării)18:00 - 24:00

Termen

Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE

Termen

Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Termen

Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Termen

Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Termen

Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Termen

Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termen

NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare

Termen

Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora

  Joi, 14 februarie 2019

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Termen

Consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Proiect de acord de cooperare între Eurojust și Georgia

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Evaluarea tehnologiilor medicale

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Termen

Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Termen

Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Termen

Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Termen

Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Termen

Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termen

Adaptarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Termen

Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței

Termen

Drepturile persoanelor intersexuale

Termen

Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2023)

Termen

Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE

Termen

NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare

Termen

Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Termen

Consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Termen

Punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Dezbateri15:00 - 16:00

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)

Termen

O Europă care protejează: aer curat pentru toți

O-000138/2018

ComisiaENVI

Ultima actualizare: 13 februarie 2019Notă juridică