Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. februar 2019 - Četrtek, 14. februar 2019259k

  Ponedeljek, 11. februar 2019

Razprave17:00 - 24:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Program EU za boj proti goljufijam

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rok

Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Rok

Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Rok

Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile

Rok

Veliki plenilci

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 12. februar 2019

Razprave09:00 - 12:20

Rok

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Rok

Trajnostna raba pesticidov

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Rok

Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Rok

Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:30 - 14:30

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom s Pogodbama

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Sporazum za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Protokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko (pristop Hrvaške)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rok

Program EU za boj proti goljufijam

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rok

Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Rok

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Rok

Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Odobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Rok

Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Rok

DDV: dokončni sistem za obdavčevanje trgovine med državami članicami

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Rok

Strategije vključevanja Romov

Rok

Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Rok

Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Rok

Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Rok

Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Rok

Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Rok

Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Rok

Trajnostna raba pesticidov

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Rok

Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Razprave15:00 - 17:00

Razmere v Siriji

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Razprave17:00 - 19:00

Razprava s predsednikom sveta ministrov Italijanske republike Giuseppejem Contejem o prihodnosti Evrope

Razprave19:00 - 24:00

Skupna razprava - Sporazum o partnerstvu med EU in Singapurjem

Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Rok

Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Rok

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Rok

Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

O-000135/2018

KomisijaFEMM

Rok

Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah

O-000134/2018

KomisijaFEMM

Rok

Uporaba konoplje v zdravstvene namene

O-000122/2018

KomisijaENVI

Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji

O-000013/2019

KomisijaPPE

  Sreda, 13. februar 2019

Razprave09:00 - 11:50

Dokument za razmislek „Za trajnostno Evropo do leta 2030“

Rok

Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Rok

Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020

Evropska agencija za nadzor ribištva

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Pravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program Pericles IV)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Rok

Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Rok

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Rok

Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Rok

Program za pravosodje

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Rok

Stanje razprav o prihodnosti Evrope

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Razprave15:00 - 17:00

Pravična obdavčitev za pošteno družbo

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)17:00 - 18:00

Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS: potrebne kompenzacijske prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k EU

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rok

Racionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Rok

Zavarovanje motornih vozil

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Rok

Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Rok

Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah

Rok

Uporaba konoplje v zdravstvene namene

Rok

Razprave v Odboru za peticije v letu 2018

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Razprave (po glasovanju)18:00 - 24:00

Rok

Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU

Rok

Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Rok

Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Rok

Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Rok

Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Rok

Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Rok

NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh

Rok

Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje

  Četrtek, 14. februar 2019

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Rok

Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Osnutek sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Rok

Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Rok

Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Rok

Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Rok

Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Rok

Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Rok

Prilagoditev Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Rok

Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile

Rok

Pravice interseksualnih oseb

Rok

Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023)

Rok

Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU

Rok

NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh

Rok

Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Rok

Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Rok

Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Razprave15:00 - 16:00

Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika)

Rok

Evropa varuje: čist zrak za vse

O-000138/2018

KomisijaENVI

Zadnja posodobitev: 13. februar 2019Pravno obvestilo