Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d.274k

  Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d.

Diskusijos17:00 - 24:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Europos solidarumo korpuso programa

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Galutinis terminas

Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Galutinis terminas

Europos piliečių iniciatyva

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Galutinis terminas

ES ir Rusijos politinių santykių padėtis

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2019 m. kovo 12 d.

Diskusijos09:00 - 10:00

Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnis)

Galutinis terminas

Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu

 ***I

Galutinis terminas

Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos

 ***I

Galutinis terminas

Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

 ***I

TRANIsmail Ertug

Galutinis terminas

Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes

Diskusijos10:00 - 12:20

Diskusijos su Slovakijos Ministru Pirmininku Peteriu Pellegrini dėl Europos ateities

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Prašymas atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos

Elektroninė krovinių vežimo informacija

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius Šalimis

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto (Kroatijos įstojimas)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis ES ir Egipto asociaciją (Kroatijos įstojimas)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Galutinis terminas

Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Galutinis terminas

Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Galutinis terminas

Europos solidarumo korpuso programa

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Galutinis terminas

ES kibernetinio saugumo aktas

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Galutinis terminas

Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Galutinis terminas

Europos piliečių iniciatyva

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Galutinis terminas

Kultūros vertybių importas

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Galutinis terminas

Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Galutinis terminas

Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti

Galutinis terminas

ES ir Rusijos politinių santykių padėtis

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Galutinis terminas

ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Diskusijos15:00 - 24:00

Galutinis terminas

Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl Turkijos

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Galutinis terminas

Nepaprastoji padėtis Venesueloje

Galutinis terminas

Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Galutinis terminas

ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Galutinis terminas

Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą

Galutinis terminas

Vizų informacinė sistema

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Galutinis terminas

Prieglobsčio ir migracijos fondas

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Galutinis terminas

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Galutinis terminas

Vidaus saugumo fondas

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Klimato kaita

Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 21–22 d. susitikimui ir JK išstojimas iš ES

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimas

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Tolesnis teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) vykdymas – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Galutinis terminas

ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Galutinis terminas

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Galutinis terminas

Vizų informacinė sistema

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Galutinis terminas

Prieglobsčio ir migracijos fondas

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Galutinis terminas

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Galutinis terminas

Vidaus saugumo fondas

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Galutinis terminas

Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Galutinis terminas

Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Galutinis terminas

Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Galutinis terminas

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Galutinis terminas

Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Galutinis terminas

Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu

 ***I

Galutinis terminas

Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos

 ***I

Galutinis terminas

Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

 ***I

TRANIsmail Ertug

Galutinis terminas

Sauganti Europa: švarus oras visiems

Galutinis terminas

Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Galutinis terminas

ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Diskusijos15:00 - 17:00

Galutinis terminas

Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas

BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)17:00 - 18:00

Galutinis terminas

Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Galutinis terminas

Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Galutinis terminas

Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Galutinis terminas

Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Galutinis terminas

Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Galutinis terminas

Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-ØØ4114-3)

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai (MON-87411-9)

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą

Galutinis terminas

2018 m. ataskaita dėl Turkijos

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Galutinis terminas

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Galutinis terminas

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Diskusijos (arba po balsavimo)18:00 - 24:00

Galutinis terminas

Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Galutinis terminas

Europos valiutos fondo įsteigimas

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Galutinis terminas

Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Galutinis terminas

2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Galutinis terminas

Padėtis Nikaragvoje

Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija)

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija)

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Galutinis terminas

Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Galutinis terminas

Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Galutinis terminas

2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Galutinis terminas

Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes

Sebastiano Laviolos skyrimas naujuoju Bendros pertvarkymo valdybos nariu

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Galutinis terminas

Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema

Galutinis terminas

Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą

Galutinis terminas

Klimato kaita

Galutinis terminas

Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas

Galutinis terminas

Europos valiutos fondo įsteigimas

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Galutinis terminas

Padėtis Nikaragvoje

Galutinis terminas

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Diskusijos15:00 - 16:00

Gyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje

O-000001/2019

Komisijai

Galutinis terminas

Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės

O-000022/2019

KomisijaiLIBE

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinis pranešimas