Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 martie 2019 - Joi, 14 martie 2019276k

  Luni, 11 martie 2019

Dezbateri17:00 - 24:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Programul „Corpul european de solidaritate”

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Termen

Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Termen

Inițiativa cetățenească europeană

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Termen

Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 12 martie 2019

Dezbateri09:00 - 10:00

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 154 din Regulamentul de procedură)

Termen

Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

 ***I

Termen

Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

 ***I

Termen

Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termen

Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE

Dezbateri10:00 - 12:20

Dezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Cerere de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Cerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Extinderea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la sfârșitul celui de al nouălea mandat parlamentar

Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protocolul de modificare a Convenției pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Acordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Acordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Termen

Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Termen

Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Termen

Programul „Corpul european de solidaritate”

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Termen

Legea privind securitatea cibernetică

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Termen

Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Termen

Inițiativa cetățenească europeană

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Termen

Importul bunurilor culturale

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Termen

Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Termen

Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora

Termen

Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Termen

Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Dezbateri15:00 - 24:00

Termen

Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului

Termen

Raport pe 2018 referitor la Turcia

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Termen

Situația de urgență din Venezuela

Termen

Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termen

Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Termen

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termen

Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor

Termen

Sistemul de informații privind vizele

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Termen

Fondul pentru azil și migrație

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termen

Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Termen

Fondul pentru securitate internă

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Miercuri, 13 martie 2019

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Schimbările climatice

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea Regatului Unit din UE

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termen

Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Participarea Norvegiei, a Islandei, a Elveției și a Liechtensteinului la Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Termen

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termen

Sistemul de informații privind vizele

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Termen

Fondul pentru azil și migrație

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termen

Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Termen

Fondul pentru securitate internă

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Termen

Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termen

Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Termen

Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Termen

Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniune

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Termen

Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Termen

Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

 ***I

Termen

Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

 ***I

Termen

Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termen

O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Termen

Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termen

Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Dezbateri15:00 - 17:00

Termen

Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA

VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)17:00 - 18:00

Termen

Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Termen

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Termen

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Termen

Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Termen

Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Termen

Combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3)

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9)

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv tiaclopridul

Termen

Raport pe 2018 referitor la Turcia

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Termen

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Termen

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Dezbateri (sau la finalul votării)18:00 - 24:00

Termen

Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Termen

Înființarea Fondului Monetar European

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Termen

Protecția concurenței în domeniul transportului aerian

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Termen

Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Termen

Situația în Nicaragua

Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Joi, 14 martie 2019

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Termen

Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Termen

Protecția concurenței în domeniul transportului aerian

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Termen

Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Termen

Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE

Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Numirea președintelui Autorității Bancare Europene

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termen

Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului

Termen

Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor

Termen

Schimbările climatice

Termen

Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA

Termen

Înființarea Fondului Monetar European

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Termen

Situația în Nicaragua

Termen

Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Dezbateri15:00 - 16:00

Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură

Termen

Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană

O-000022/2019

ComisiaLIBE

Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică