Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. marec 2019 - Četrtek, 14. marec 2019267k

  Ponedeljek, 11. marec 2019

Razprave17:00 - 24:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Program evropske solidarnostne enote

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Rok

Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Rok

Evropska državljanska pobuda

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Rok

Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 12. marec 2019

Razprave09:00 - 10:00

Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 154 Poslovnika)

Rok

Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije

 ***I

Rok

Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

 ***I

Rok

Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

 ***I

TRANIsmail Ertug

Rok

Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU

Razprave10:00 - 12:20

Razprava s predsednikom vlade Slovaške republike Petrom Pellegrinijem o prihodnosti Evrope

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:30 - 14:30

Zahteva za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Zahteva za odvzem imunitete Dominique Bilde

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Podaljšanje uporabe člena 159 Poslovnika Evropskega parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja

Elektronske informacije o prevozu blaga

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Pooblastitev držav članic, da postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med EU in Kitajsko (pristop Hrvaške)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Evro-mediteranski sporazum med EU in Egiptom (pristop Hrvaške)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Rok

Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Rok

Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Rok

Program evropske solidarnostne enote

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Rok

Uredba EU o kibernetski varnosti

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Rok

Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Rok

Evropska državljanska pobuda

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Rok

Uvoz kulturnih dobrin

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Rok

Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Rok

Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje

Rok

Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Rok

Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Razprave15:00 - 24:00

Rok

Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic

Rok

Poročilo o Turčiji za leto 2018

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Rok

Izredne razmere v Venezueli

Rok

Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Rok

Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Rok

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Rok

Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja

Rok

Vizumski informacijski sistem

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Rok

Sklad za azil in migracije

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Rok

Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Rok

Sklad za notranjo varnost

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Sreda, 13. marec 2019

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Podnebne spremembe

Priprava zasedanja Evropskega sveta 21. in 22. marca 2019 in izstop Združenega kraljestva iz EU

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Rok

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Področje delovanja in mandat posebnih predstavnikov EU

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Rok

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Rok

Vizumski informacijski sistem

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Rok

Sklad za azil in migracije

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Rok

Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Rok

Sklad za notranjo varnost

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Rok

Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Rok

Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Rok

Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Rok

Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Rok

Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Rok

Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije

 ***I

Rok

Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

 ***I

Rok

Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

 ***I

TRANIsmail Ertug

Rok

Evropa, ki varuje: čist zrak za vse

Rok

Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Rok

Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Razprave15:00 - 17:00

Rok

Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)17:00 - 18:00

Rok

Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Rok

Sprememba Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Rok

Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Rok

Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Rok

Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Rok

Boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s klotianidinom

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3)

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87411 (MON-87411-9)

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s tiaklopridom

Rok

Poročilo o Turčiji za leto 2018

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Rok

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Rok

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Razprave (ali po glasovanju)18:00 - 24:00

Rok

Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Rok

Ustanovitev Evropskega denarnega sklada

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Rok

Varstvo konkurence v zračnem prevozu

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Rok

Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Rok

Razmere v Nikaragvi

Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Četrtek, 14. marec 2019

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Rok

Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Rok

Varstvo konkurence v zračnem prevozu

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Rok

Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Rok

Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU

Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje Sebastiana Laviole

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic

Rok

Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja

Rok

Podnebne spremembe

Rok

Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Rok

Ustanovitev Evropskega denarnega sklada

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Rok

Razmere v Nikaragvi

Rok

Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Razprave15:00 - 16:00

Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture

Rok

Temeljne pravice oseb afriškega porekla

O-000022/2019

KomisijaLIBE

Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo