Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 25. března 2019 - Čtvrtek, 28. března 2019294k

  Pondělí, 25. března 2019

Rozpravy17:00 - 24:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Lhůta

Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

O-000015/2019

KomiseLIBE

Lhůta

Ukončení sezónních změn času

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Lhůta

Aktuální vývoj kauzy Dieselgate

Lhůta

Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 26. března 2019

Rozpravy09:00 - 12:20

Lhůta

Autorské právo na jednotném digitálním trhu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Lhůta

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem (přistoupení Chorvatska)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Lhůta

Ukončení sezónních změn času

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Lhůta

Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Lhůta

Vnitřní trh s elektřinou

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Lhůta

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Lhůta

Riziková připravenost v odvětví elektřiny

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Lhůta

Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Lhůta

Autorské právo na jednotném digitálním trhu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Lhůta

Smlouvy o poskytování digitálního obsahu

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Lhůta

Smlouvy o prodeji zboží

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Lhůta

Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Lhůta

Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Lhůta

Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Lhůta

Referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Lhůta

Základní práva osob afrického původu

Lhůta

Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Lhůta

Dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Rozpravy15:00 - 17:00

Společná rozprava - Udělení absolutorium za rok 2017 (53 zpráv)

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr

A8-0097/2019
Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve středu)17:00 - 18:15

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr

A8-0097/2019
Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Rozpravy (nebo po skončení hlasování)18:15 - 24:00

Lhůta

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Lhůta

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Lhůta

Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Situace v Alžírsku

Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací

Lhůta

Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Středa, 27. března 2019

Rozpravy09:00 - 12:20

Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Obecná úprava spotřebních daní

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně)

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Lhůta

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Lhůta

Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Rozpravy15:00 - 17:00

Lhůta

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Lhůta

Hnojivé výrobky EU

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)17:00 - 18:00

Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Trhy finančních nástrojů

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Lhůta

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Lhůta

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Lhůta

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Lhůta

Hnojivé výrobky EU

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Lhůta

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Lhůta

Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Lhůta

Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz

Lhůta

Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: Azylový, migrační a integrační fond

Lhůta

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7)

Lhůta

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Lhůta

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.)

Lhůta

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Lhůta

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití oxidu chromového

Lhůta

Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Rozpravy (nebo po skončení hlasování)18:00 - 24:00

Lhůta

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Lhůta

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Jakost vody určené k lidské spotřebě

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Lhůta

Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Lhůta

Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Lhůta

Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Čtvrtek, 28. března 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Lhůta

Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Lhůta

Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Lhůta

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Jakost vody určené k lidské spotřebě

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Lhůta

Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Lhůta

Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Lhůta

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Lhůta

Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Lhůta

Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Lhůta

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Lhůta

Mimořádná situace ve Venezuele

Lhůta

Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Lhůta

Aktuální vývoj kauzy Dieselgate

Lhůta

Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Rozpravy15:00 - 16:00

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění