Dagsorden
StrasbourgMandag den 25. marts 2019 - Torsdag den 28. marts 2019289k

  Mandag den 25. marts 2019

Forhandling17:00 - 24:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Frist

Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

O-000015/2019

Kommissionen LIBE

Frist

Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Frist

Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen

Frist

Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 26. marts 2019

Forhandling09:00 - 12:20

Frist

Ophavsret på det digitale indre marked

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Frist

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Den omfattende aftale mellem EU og Usbekistan

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Frist

Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Frist

Fælles regler for det indre marked for elektricitet

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Frist

Indre marked for elektricitet

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Frist

Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Frist

Risikoberedskab i elsektoren

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Frist

Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Frist

Ophavsret på det digitale indre marked

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Frist

Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Frist

Aftaler om salg af varer

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Frist

Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Frist

Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Frist

Særlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Frist

Benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Frist

Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning

Frist

Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Frist

Den institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Forhandlinger15:00 - 17:00

Forhandling under ét - Decharge 2017 (53 betænkninger)

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Frist

Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten

A8-0097/2019
Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Frist

Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

AFSTEMNING (mundtlige stemmeforklaringer afgives onsdag)17:00 - 18:15

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Frist

Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten

A8-0097/2019
Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Frist

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Frist

Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Forhandlinger (eller ved afstemningernes afslutning)18:15 - 24:00

Frist

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Frist

Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Frist

Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Situationen i Algeriet

Fem år med illegal russisk besættelse af Krim

Frist

Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen.

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Onsdag den 27. marts 2019

Forhandling09:00 - 12:20

Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Generel ordning for punktafgifter

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer"

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Frist

Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Frist

Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Forhandling15:00 - 17:00

Frist

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Frist

EU-gødningsprodukter

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)17:00 - 18:00

Regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Markeder for finansielle instrumenter

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Frist

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Frist

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Frist

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Frist

EU-gødningsprodukter

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Frist

Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Frist

Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Frist

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og visumpolitikken

Frist

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden

Frist

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7)

Frist

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Frist

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.)

Frist

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Frist

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Bestemte anvendelser for chromtrioxid

Frist

Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen.

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Forhandlinger (eller efter afstemningstiden)18:00 - 24:00

Frist

Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Frist

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Kvaliteten af drikkevand

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Frist

Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Frist

Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Frist

Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Torsdag den 28. marts 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Frist

"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Frist

Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Frist

Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Kvaliteten af drikkevand

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Frist

Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Frist

Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Frist

Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Frist

"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Frist

Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Frist

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Frist

Nødsituation i Venezuela

Frist

Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

Frist

Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen

Frist

Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Forhandling15:00 - 16:00

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)

Seneste opdatering: 28. marts 2019Juridisk meddelelse