Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019334k

  Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

Συζητήσεις17:00 - 24:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Προθεσμία

Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

O-000015/2019

ΕπιτροπήLIBE

Προθεσμία

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Προθεσμία

Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

Προθεσμία

Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 12:20

Προθεσμία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Προθεσμία

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Προθεσμία

Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Προθεσμία

Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Προθεσμία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Προθεσμία

Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Προθεσμία

Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Προθεσμία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Προθεσμία

Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Προθεσμία

Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Προθεσμία

Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Προθεσμία

Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Προθεσμία

Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης,

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Προθεσμία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Προθεσμία

Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής

Προθεσμία

Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Προθεσμία

Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Κοινή συζήτηση - Απαλλαγή 2017 (53 εκθέσεις)

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

A8-0097/2019
Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR)

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (προφορική επεξήγηση των ψηφοφοριών που διεξήχθησαν την Τετάρτη)17:00 - 18:15

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

A8-0097/2019
Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR)

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Συζητήσεις (ή στο τέλος των ψηφοφοριών)18:15 - 24:00

Προθεσμία

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Προθεσμία

Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Προθεσμία

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Κατάσταση στην Αλγερία

Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία

Προθεσμία

Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 12:20

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Προθεσμία

Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Προθεσμία

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Προθεσμία

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Προθεσμία

Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη) 17:00 - 18:00

Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP)

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Προθεσμία

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Προθεσμία

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Προθεσμία

Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Προθεσμία

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Προθεσμία

Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 (MON-87751-7)

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (DEZA a.s.)

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου

Προθεσμία

Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Συζητήσεις (ή μετά το πέρας των ψηφοφοριών)18:00 - 24:00

Προθεσμία

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Προθεσμία

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Προθεσμία

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Προθεσμία

Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Προθεσμία

Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Προθεσμία

'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Προθεσμία

Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προθεσμία

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Προθεσμία

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Προθεσμία

Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Προθεσμία

'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Προθεσμία

Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Προθεσμία

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Προθεσμία

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα

Προθεσμία

Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Προθεσμία

Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

Προθεσμία

Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου