Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 25. ožujka 2019. - Četvrtak, 28. ožujka 2019.288k

  Ponedjeljak, 25. ožujka 2019.

Rasprave17:00 - 24:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Rok

Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj

O-000015/2019

KomisijaLIBE

Rok

Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Rok

Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate”

Rok

Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  Utorak, 26. ožujka 2019.

Rasprave09:00 - 12:20

Rok

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Rok

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:30

Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Rok

Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Rok

Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Rok

Unutarnje tržište električne energije

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Rok

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Rok

Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Rok

Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Rok

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Rok

Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Rok

Ugovori o prodaji robe

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Rok

Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Rok

Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Rok

Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Rok

Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Rok

Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla

Rok

Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Rok

Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Rasprave15:00 - 17:00

Zajednička rasprava - Razrješnice za 2017. (53 izvješća)

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Rok

Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud

A8-0097/2019
Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u srijedu)17:00 - 18:15

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Rok

Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud

A8-0097/2019
Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Rasprave (ili na kraju glasovanja)18:15 - 24:00

Rok

Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Rok

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Rok

Instrument pretpristupne pomoći (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Stanje u Alžiru

Pet godina nezakonite okupacije Krima od strane Ruske Federacije

Rok

Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Srijeda, 27. ožujka 2019.

Rasprave09:00 - 12:20

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019.

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:30

Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Opći aranžmani za trošarine

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Proizvodi na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer”

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Rok

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Rok

Instrument pretpristupne pomoći (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Rasprave15:00 - 17:00

Rok

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Rok

Gnojidbeni proizvodi EU-a

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)17:00 - 18:00

Okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Tržište financijskih instrumenata

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Rok

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Rok

Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Rok

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Rok

Gnojidbeni proizvodi EU-a

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Rok

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Rok

Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Rok

Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza

Rok

Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA a.s.)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida

Rok

Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Rasprave (ili nakon glasovanja)18:00 - 24:00

Rok

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Rok

Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Rok

Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Rok

Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Rok

Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Četvrtak, 28. ožujka 2019.

Rasprave09:00 - 11:50

Rok

Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Rok

„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Rok

Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Rok

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Rok

Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Rok

Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Rok

Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Rok

„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Rok

Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Rok

Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Rok

Krizna situacija u Venezueli

Rok

Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj

Rok

Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate”

Rok

Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Rasprave15:00 - 16:00

Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena