Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d.294k

  Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d.

Diskusijos17:00 - 24:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Galutinis terminas

Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje

O-000015/2019

KomisijaiLIBE

Galutinis terminas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Galutinis terminas

Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu

Galutinis terminas

Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2019 m. kovo 26 d.

Diskusijos09:00 - 12:20

Galutinis terminas

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Galutinis terminas

Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Prašymas atšaukti Jørno Dohrmanno (Jørn Dohrmann) imunitetą

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

ES ir Izraelio pagal ES ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą sudaryto susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

ES ir Uzbekistano visapusiškas susitarimas

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Galutinis terminas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Galutinis terminas

Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Galutinis terminas

Elektros energijos vidaus rinka

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Galutinis terminas

Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Galutinis terminas

Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Galutinis terminas

Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Galutinis terminas

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Galutinis terminas

Skaitmeninio turinio teikimo sutartys

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Galutinis terminas

Prekių pardavimo sutartys

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Galutinis terminas

Žvejyba BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Galutinis terminas

Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Galutinis terminas

Specialios maksimalaus transporto priemonės ilgio taisyklės (dėl kabinų)

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Galutinis terminas

Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Galutinis terminas

Afrikos kilmės asmenų pagrindinės teisės

Galutinis terminas

Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Galutinis terminas

ES ir Šveicarijos susitarimas dėl institucinės struktūros

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Diskusijos15:00 - 17:00

Bendros diskusijos - 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (53 pranešimai)

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai

A8-0097/2019
Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūra (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus priimami trečiadienį)17:00 - 18:15

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai

A8-0097/2019
Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūra (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Diskusijos (arba pasibaigus balsavimui)18:15 - 24:00

Galutinis terminas

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Galutinis terminas

Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Galutinis terminas

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Padėtis Alžyre

Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai

Galutinis terminas

Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d.

Diskusijos09:00 - 12:20

2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšos

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Bendroji akcizų tvarka

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Produktai, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Galutinis terminas

Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Galutinis terminas

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Diskusijos15:00 - 17:00

Galutinis terminas

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Galutinis terminas

ES tręšiamieji produktai

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)17:00 - 18:00

Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Finansinių priemonių rinkos

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Galutinis terminas

Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Galutinis terminas

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Galutinis terminas

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Galutinis terminas

ES tręšiamieji produktai

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Galutinis terminas

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Galutinis terminas

Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 (MON-87751-7) (D060916)

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai (DEZA, a.s.)

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai(„Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.“)

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai

Galutinis terminas

Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Diskusijos (arba po balsavimo)18:00 - 24:00

Galutinis terminas

Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Galutinis terminas

2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Galutinis terminas

Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Galutinis terminas

Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Galutinis terminas

Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Galutinis terminas

Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Galutinis terminas

Sistema tvariam finansavimui palengvinti

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Galutinis terminas

Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Galutinis terminas

Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Galutinis terminas

Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Galutinis terminas

Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Galutinis terminas

Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Galutinis terminas

Sistema tvariam finansavimui palengvinti

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Galutinis terminas

2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Galutinis terminas

Nepaprastoji padėtis Venesueloje

Galutinis terminas

Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje

Galutinis terminas

Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu

Galutinis terminas

Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Diskusijos15:00 - 16:00

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas