Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019 - Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019298k

  It-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019

Dibattiti17:00 - 24:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Skadenza

Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod speċifiku f'Malta u fis-Slovakkja

O-000015/2019

KummissjoniLIBE

Skadenza

Twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Skadenza

Żviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate

Skadenza

It-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019

Dibattiti09:00 - 12:20

Skadenza

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Skadenza

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Iżrael (l-adeżjoni tal-Kroazja)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Ftehim komprensiv UE-Użbekistan

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Skadenza

Twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Skadenza

Regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Skadenza

Is-suq intern tal-elettriku

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Skadenza

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Skadenza

It-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Skadenza

It-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Skadenza

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Skadenza

Kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Skadenza

Kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Skadenza

Sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Skadenza

L-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Skadenza

Regoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Skadenza

parametri referenzjarji b’livell baxx ta’ karbonju u parametri referenzjarji b’livell ta’ karbonju b’impatt pożittiv

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Skadenza

Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana

Skadenza

Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Skadenza

Ftehim Qafas Istituzzjonali UE-Żvizzera

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Dibattiti15:00 - 17:00

Dibattitu konġunt - Kwittanza 2017 (53 rapport)

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Skadenza

Kwittanza 2017: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri

A8-0097/2019
Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Skadenza

Kwittanza 2017: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta CLEAN SKY 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Komponenti u Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea" (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2" (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Erbgħa)17:00 - 18:15

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Skadenza

Kwittanza 2017: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri

A8-0097/2019
Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Skadenza

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Skadenza

Kwittanza 2017: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta CLEAN SKY 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Komponenti u Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea" (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2" (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Dibattiti (jew fl-aħħar tal-votazzjonijiet)18:15 - 24:00

Skadenza

Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Skadenza

L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Skadenza

L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Is-sitwazzjoni fl-Alġerija

Ħames snin ta' okkupazzjoni illegali tal-Krimea mill-Federazzjoni Russa

Skadenza

Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA)

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019

Dibattiti09:00 - 12:20

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u tat-22 ta' Marzu 2019

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Skadenza

L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Skadenza

L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Dibattiti15:00 - 17:00

Skadenza

It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Skadenza

Prodotti fertilizzanti tal-UE

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)17:00 - 18:00

Qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Fornituri ta' Servizzi ta' Finanzjament Kollettiv Ewropej (ECSP) għan-Negozji

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Skadenza

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Skadenza

Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Skadenza

It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Skadenza

Prodotti fertilizzanti tal-UE

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Skadenza

Il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Skadenza

Regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 (MON-87751-7)

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (DEZA a.s.)

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użu tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tat-triossidu tal-kromju

Skadenza

Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA)

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Dibattiti (jew fi tmiem il-votazzjonijiet)18:00 - 24:00

Skadenza

Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Skadenza

Estimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Skadenza

Oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Skadenza

L-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Skadenza

Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Skadenza

'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Skadenza

It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Skadenza

Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Skadenza

Oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Skadenza

L-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Skadenza

'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Skadenza

It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Skadenza

Estimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Skadenza

Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela

Skadenza

Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod speċifiku f'Malta u fis-Slovakkja

Skadenza

Żviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate

Skadenza

Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Dibattiti15:00 - 16:00

Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Marzu 2019Avviż legali